Entreprenörskatten upprör företagare i Västra Götaland

Entreprenörskatten upprör företagare i Västra Götaland

Reaktionerna har varit många och starka kring entreprenörskatten, sedan regeringen i slutet av 2016 beslöt att se över de så kallade 3:12-reglerna. Flera företag i Västra Götaland har reagerat och även lämnat in ett remissyttrande, med förhoppning om att det nya förslaget kring entreprenörskatten helt ska avslås.

Vad innebär den nya entreprenörskatten, de så kallade 3:12-reglerna?

Reglerna kring entreprenörskatten eller 3:12-reglerna som de också kallas, är mycket komplexa. Men de justeringar man planerat att göra leder dessvärre till många försämringar, inte minst för småföretagare.

För företagare spelar reglerna kring entreprenörskatten en stor roll. De styr stora och betydande frågor kring hur man ska kunna ta ut eventuell vinst till en rimlig beskattning, eller möjligheten att nyttja utdelningen i samband med exempelvis försäljning av företaget. Frågor som nu besvarats med allt större osäkerhet.

Exempel på ändringsförslag i entreprenörskatten:

 • Skattesatsen höjs
 • Förenklingsregeln förämras
 • Tuffare krav på företagares egna löner
 • Löneunderlagsregeln försämras

Sedan Göran Perssons regering genomförde reformen av entreprenörskatten år 2005 har bestämmelserna successivt blivit bättre och gett framfång till väl näringsliv som skatteintäkter. Exempelvis genom att utdelningarna har kunnat öka, så har skatteintäkterna på dessa gjort detsamma. Även lönerna inom företagande har ökat, och det är rimligt att tro att utvecklingen bidragit till fler jobb. En trend som många befarar kommer brytas om de nya reglerna går igenom.

Många nackdelar lyfts fram

Bland de nackdelar som poängteras kring entreprenörskatten lyfts detta fram kring de sämre förutsättningarna som företagandet riskerar att möta:

 • Nyföretagande hämmas genom nya begränsningar
 • Det blir färre investeringar
 • Det blir en lägre sysselsättningsgrad
 • Regler kring aktieutdelning försämras
 • Risken ökar att företagen flyttar utomlands
 • Risk att svartjobben ökar
 • Drivkraften att anställa motverkas

Istället för det nya regelverket kring entreprenörskatten så föreslås ett motförslag att istället främja entreprenörskap, företagande och investeringar. För att  på så sätt skapa nya jobb och tillväxt. I Västra Götaland har remissyttrande lämnats in i hopp om att man ska avslå det nuvarande förslaget kring entreprenörskatten. Man befarar att de nya reglerna skulle innebära ökad osäkerhet i flera bolag i Västra Götaland.

Hur kan man förbereda sig på förändringarna?

Runt omkring i hela Västra Götaland pågår tankar och djupa debatter kring den nya entreprenörskatten. Att träffas över ett öppet seminarium eller en företagsfrukost kan vara en lösning för att förbereda sig. Dessa bör även bjuda in någon juridisk kunnig person som kan förklara det nya förslaget och vilka regler som då gäller.

Länsstyrelsen i Västra Götaland stödjer näringslivet

Länsstyrelsen i Västra Götaland stödjer näringslivet

Hos Länsstyrelsen i Västra Götaland kan de som driver företag i länet vända sig för att stöd i sitt företagande. Länsstyrelsen ger gärna information om vilka företagsstöd och olika tillstånd som man kan söka. Målet hos Länsstyrelsen för att stödja regionens företag och föreningar är att gynna länet genom att skapa en hållbar ekonomisk utveckling, gynna tillväxten, men också att öka sysselsättningsgraden. Särskilt vill Länsstyrelsen lyfta företagsfrågor som rör jämställdhet, miljö och integrationsfrågor.

Landsbygdsutveckling

I Västra Götaland finns gott om landsbygd. Men oavsett om du bor i en gård på landet eller i en lägenheten inne i stan så påverkar man landsbygden genom sina val och handlingar. Exempelvis när vi väljer vilka matvaror vi ska köpa i affärerna. Länsstyrelsen är delaktig i flera handlingsplaner för att gynna landsbygdens företag, så som Landsbygdsprogrammet. Målet är att skapa en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling även på landsbygden, och Länsstyrelsen i Västra Götaland vill ge stöd och bidrag där det gör allra störst nytta.

Utvecklar näringslivet i hela Västra Götaland

Inte bara landsbygden gynnas i Länsstyrelsens uppdrag. Genom att samverka med kommunerna, näringslivet och andra organisationer arbetar de mot målen om en positiv utveckling, och en ökad sysselsättningsgrad. Genom bidrag och stöd medverkar de till att gynna ett gott företagsklimat, god infrastruktur, goda kommunikationer samt utbildning och forskning.

Länsstyrelsen kan stödja företag ekonomiskt

Varje år ger regeringen pengar till Länsstyrelsen, pengar som sedan ska användas till stödja olika företag i länet. Målet är att länets företag ska kunna få en lönsamhet och tillväxt, även på lång sikt. Pengarna kan exempelvis gå till marknadsföring, utbildning, innovationsutveckling och investeringar. Det finns också ett särskilt stöd som är öronmärkt till kommersiell service på landsbygden, samt ett särskilt stöd till det nya havs- och fiskeriprogrammet, som består i att utveckla och gynna ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk i länet.

Länsstyrelsen en tillgång för kommunerna

Vissa verksamheter måste vara godända, eller auktoriserade, av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen undersöker då att verksamheter och anläggningar följer kommunens krav, och att den som driver verksamheten har de tillstånd och bygglov som behövs. Exempel på verksamheter där tillstånd behövs från Länsstyrelsen är:

 • För att driva ett bevakningsföretag. Bevakningsföretag bevakar alltifrån verksamheter och anläggningar till enskilda personer och offentliga tillställningar. Alla bevakningsföretag ska ha ett tillstånd från Länsstyrelsen.
 • För att driva en bilskrot. Bilskrotsföretag behöver vara godkända av Länsstyrelsen som kontrollerar miljökrav, bygglov m.m.

Saabs konkurs bäddar för nya verksamheter i Trollhättan

Saabs konkurs bäddar för nya verksamheter i Trollhättan

Efter att Saab gick i konkurs tappade en hel del talanger sina anställningar. En som snappat upp den här kompetensen är Mathias Lindmark, grundare av startup-företaget Ellwee. Tillsammans med före detta Volvo- och Saab-anställda har han tagit fram ett multifordon med fyra hjul och en elmotor.

Det är sidan BreakIt som skriver om det nya multifordonet, som tagits fram med hjälp av den kompetens som finns i Trollhättan. Fordonet är tänkt att kunna användas i många olika syften. Just nu satsar de på att ta fram en variant av fordonet som ska kunna ersätta golfbilar. Mathias påpekar att det kan låta ”trivialt”, men att en slags effektivisering av bilarna är mycket välkommet hos golfklubbarna.

 • Ju snabbare golfrundorna blir, desto mer pengar tjänar ju golfklubbarna, säger Mathias till BreakIt.

Golf är dock inte det enda användningsområdet för Ellwee. Mathias säger också att den till exempel kan användas av personer som inte orkar gå till affären, men som ännu inte har en självbild som är förenlig med att köra permobil.

Trollhättan får goda betyg av det lokala näringslivet

Att Ellwee startades i Trollhättan behöver inte vara en slump. Trollhättan som kommun arbetar mycket med att främja det lokala näringslivet. När företagare i staden fick betygsätta de kontakter som de hade haft med kommunen, gavs idel bra betyg ut. De myndighetsutövningar som har betygsatts av företagarna är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, hälso- och miljöskydd, kontroll av livsmedel och serveringstillstånd. I bedömningarna ingår ”allt från information till bemötande, kompetens och effektivitet”.

Kanske är det detta som möjliggör nya startups som Ellwee. Undersökningen som mäter näringslivet åsikter om kommunens myndighetsutövningar kallas för ”Öppna jämförelse Företagsklimat”, och Trollhättan låg tidigare på 83:e plats av 139 undersökta kommuner. Sedan dess har kommunen klättrat en hel del och Trollhättan ligger nu på 14:e plats.

Trollhättans företagande i jämförelse med andra kommuner

Trots de goda betygen som Trollhättans myndigheter får av företagarna, är andelen företagare i staden låg jämfört med andra kommuner. Precis som i övriga landet har andelen företagare ökat långsamt under en lång period, men staden ligger fortfarande en bit under snittet.

År 2016 var andelen företagsamma individer ungefär sju och en halv procent i staden, medan snittet i Sverige var kring tolv och en halv procent, alltså en skillnad på ungefär 5 procentenheter. Den kommun med högst andel företagare var Danderyd utanför Stockholm, vars andel företagsamma individer uppgick till ca 27 procent år 2016.

Målare

Målare

En målare tillhör, i likhet med till exempel elektriker och snickare, yrkesgruppen hantverkare. De flesta är bekanta med vad en målare gör på ett ytligt plan. Som anställd på en målerifirma kan man till exempel arbeta med att måla fasader, eller med mer invändiga arbeten så som att måla om trapphus eller bostäder.

Inom kategorin målare finns det flera inriktningar. Till exempel är det många som specialiserar sig som dekorationsmålare. En dekorationsmålare står för att måla de mindre och finare detaljerna i ett projekt.

Generellt sett kan en målare sägas vara specialist på att behandla ytor av olika slag. Ett målarjobb kräver inte endast att en pensel ska strykas mot en vägg. Det handlar även om att förbereda en yta noggrant för målning. Det här sker till exempel genom att spackla, slipa och grundmåla. Överlag bör en målare ha en god känsla för färg och form.

Vad har målare för utbildning?

Vad en målare har för bakgrund kan se lite olika ut. Vissa har gått byggprogrammet på gymnasiet med inriktning måleri för att sedan fortsätta som lärling hos ett måleriföretag. De som har valt den här vägen får då först anställning som gymnasielärling.

Andra målare har helt och hållet utbildats av ett företag. De får då först en anställning som individuell lärling. Både praktik och yrkesteori står alltså måleriföretaget för. Innan en lärlingsanställning kan påbörjas behöver företaget dock få en ansökan godkänd av Måleribranschens Yrkesnämnd.

Betygskrav

Beroende på hur en elev har presterat under gymnasietiden, kan en lärlingsanställning påbörjas på olika nivåer. Normalt sett tilldelas en målerielev 2 000 utbildningstimmar efter att ha genomfört programmet på gymnasiet. Om eleven dessutom har uppnått de betygskrav som branschen ställer, kan han eller hon tillgodoräkna sig ytterligare 1 000 utbildningstimmar. Hur många utbildningstimmar en elev har är avgörande för på vilken nivå en lärlingsanställning kan påbörjas.

En elev från en annan gymnasieutbildning kan få utbildningstimmar tilldelade om han eller hon har godkända betyg i 2 500 gymnasiepoäng. En elev som inte når upp till de här betygskraven har fortfarande chans att bli målare. Dock gäller det att betygen kompletteras.

Gesällprovet

Som i många andra hantverkaryrken har en målare rättighet och skyldighet att genomföra ett gesällprov. Ett gesällprov testar både målarens teoretiska och praktiska färdigheter. Tidigare var inte teoriprovet obligatoriskt, men sedan 1 januari år 2017 är det något som alla målare ska göra. Provet granskas av representanter som är utsedda av Måleribranschens Yrkesnämnd.

Ny regionschef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland

Ny regionschef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland

År 2017 fick Svenskt Näringsliv i Västra Götaland en ny regionschef. Den nya chefen heter Anna Gillek. Anna Gillek har tidigare arbetat på en liknande tjänst, fast då var det för Jönköpings län.

Företag och företagsamma människor är viktiga för välfärden

Det var den 3:e april 2017 som Anna Gillek tillträde rollen som regionschef i Västra Götaland. Hon ser redan nu många styrkor i regionen, som det ska bli intressant att få jobba med. Men Anna Gillek menar att det också är oerhört viktigt att lyfta fram de förbättringsområden som företagare i regionen upplever.

För Anna Gillek är det viktigt att människor ska få en ökad förståelse och kunskap kring företag och företagare. Ett exempel kan vara hur företagens vardag ser ut. Hur ser verkligheten ut för näringslivet i regionen? För att skapa ett gott företagsklimat måste alla företag få möjlighet att växa och att utvecklas. Att företag och företagsamma människor är viktiga poängterar hon starkt, inte minst som en grund för vår välfärd. Gilleks roll kommer i många sammanhang handla om att lyfta företagens frågor in i de politiska debatterna.

Stor erfarenhet av utmaningar för näringslivet

För Anna Gillek har erfarenheterna från Jönköping förberett henne på många viktiga områden, som även kan komma att utmana näringslivet i Västra Götaland:

Ökad vilja av valfrihet inom vård och skola

Företagande inom välfärden har utvecklats och tar mer plats i samhället idag än vad det gjorde för några år sedan. Detta inte minst på grund av att människor önskar valfrihet, även när det gäller sjukvård. Nu för tiden är det också vanligare att man vill välja vilken skola som barnen ska gå på.

Brist på rätt kompetens

Kompetensförsörjning har varit en av de stora och viktigaste frågorna som Gillek arbetade med i Jönköping. Som en av många åtgärder lyfter Gillek vikten av rätt utbildning. De allra flesta kan få ett jobb på ett företag efter en utbildning på en yrkeshögskola. Hon lyfter samtidigt en varning till elever som vill läsa ett studieförberedande gymnasieprogram, men därefter inte väljer att studera vidare. I de fallen finns riskerna att man inte har kompetensen som behövs på arbetsmarknaden.

Nyanländas väg in på arbetsmarknaden

En annan utmaning som Anna Gillek har stor erfarenhet ifrån är att få in de nyanlända på arbetsmarknaden. För att det ska gå effektivt eftersträvar hon att man måste hitta smidigare och enklare system.

Internationell påverkan

Slutligen är Anna Gillek väl medveten om många utmaningar som rör framtiden, inte minst hur framtida företagare kan tänkas påverkas av exempelvis Brexit eller USA.

Studera entreprenörskap i Västra Götaland

Studera entreprenörskap i Västra Götaland

Västra Götaland kan stoltsera med några av landets finaste högskolor och universitet. Entreprenörskap är ett populärt ämne som både kan läsas i program eller som enskild kurs. Somliga utbildningar kräver förkunskaper, medan andra ges på grundnivå.

Nedan presenteras 6 utbildningar som kan vara aktuella för dig som önskar läsa entreprenörskap i Västra Götaland.

 1. Textil produktutveckling och entreprenörskap, Högskolan i Borås

En treårig utbildning om 180hp för dig som gärna satsar på entreprenörskap inom den textila branschen. Genom att man lär sig att självständigt utveckla så väl produkter som affärsidéer lär man sig grunderna för att självständigt driva projekt med textil inriktning. Kontakter mellan högskola och näringsliv har goda möjligheter att grundas redan under utbildningen.

 1. Industriell omstrukturering och entreprenörskap, Högskolan Väst

En kurs på 7,5hp på Högskolan Väst med syfte att erbjuda studenterna en större förståelse för företagsvärlden, så som fusioner, förvärv och omstruktureringar. Vad innebär ett uppköp eller en sammanslagning?, är frågor man kommer lära sig att besvara. För behörighet krävs en kandidatexamen i relevanta ämnen.

 1. Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram på Göteborgs universitet

En treårig utbildning på Göteborgs universitet, om 180hp. Målet med utbildningen är att studenten ska rustas för morgondagens arbetsmarknad med kunskaper om projektledning, problemlösning och beslutsfattande inom medier och konst. En bransch där den tekniska utvecklingen ständigt leder till nya utmaningar.

 1. Innovation och entreprenörskap i det digitala samhället, Göteborgs universitet

En kurs om 15hp som kan läsas av den som har en kandidatexamen eller minst 7 års arbetserfarenhet inom IT-utveckling och/eller affärsutveckling eller forskning. Syftet med kursen är att studenten ska få fördjupade kunskaper kring innovation och entreprenörskap, och särskild uppmärksamhet kommer ges till de utmaningar som rör det digitala samhället.

 1. Entrepreörskap som nyföretagande, Högskolan i Skövde

En kurs om 7,5hp som syftar till att ge insikter om de olika villkoren som gäller för nyföretagande och entreprenörskap. Kursen omfattar såväl föreläsningar och seminarier som eget arbete med ett eget case. Möjligheterna är stora för reflektion och feedback kring tankar om att driva eget företag.

 1. Företag och samhälle (även distans), Göteborgs universitet

Kursen Företag och samhälle ges på grundnivå och kräver därför bara en grundläggande behörighet. Kursen är på 7,5hp och kan även läsas hemifrån på distans. Fokus ligger på företagets roll i samhället, exempelvis hur företag bidrar till samhällsnyttan och skapar sysselsättning. Studenten jämför även med andra länder och studerar hur den historiska utvecklingen varit inom Sveriges näringsliv.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Vänersborg

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Vänersborg är en del av Länsförsäkringar Fastigheter och ägnar sig åt förmedling av fastigheter i Vänersborg. Birger Sjöberg gav för nästan hundra år sedan upphov till Vänersborgs smeknamn, Lilla Paris. Detta namn har hängt kvar och det kan ha varit stadens skönhet som Birger Sjöberg jämförde med Paris, vilket Vänersborgsborna inte har någonting emot. Vänersborg är trots allt en väldigt vacker stad, med grönska och vatten i staden och även runt om den. Staden har goda kommunikationer, dels via Göteälv som förbinder staden med Göteborg, men också via järnvägen.

Om du funderar på hur ska gå till väga för att välja fastighetsmäklare, bör du känna till att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ständigt kontaktas av folk som är intresserade av att antingen sälja eller köpa bostad. De vänder sig till denna mäklare eftersom de erbjuder en helhetslösning med såväl fastighetsförmedling som försäkring, lånelöfte och bolån. Detta är någonting som både köparen och säljaren i slutändan vinner på. Eftersom företaget tillhör Länsförsäkringar, innebär det att företaget ägs av kunderna och styrs av värderingar som långsiktighet, nytta och närhet. Detta är också någonting som du kommer att lägga märke till när du kommer i kontakt med denna mäklare.

Oavsett om du ska sälja, köpa eller värdera en fastighet, och oavsett om fastigheten i fråga är ett hus, en tomt, en bostadsrätt eller ett fritidshus i Vänersborgsområdet, diskuterar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gärna hur de kan hjälpa dig att göra den bästa fastighetsaffären. Om du är ny i Vänersborgstrakten kan de också tipsa dig om lämpliga utflyktsmål, eftersom de har en god lokalkännedom.

GBB Berglund Consulting AB (Gunn-Britt Berglund)

Gun-Britt Berglund är en fristående redovisningskonsult och rådgivningskonsult som har en lokal förankring i Vänersborg, samt ett väl upparbetat nätverk i trakten. Hennes erfarenhet av från branschen sträcker sig ända vägen tillbaka till 1985 och hon har sedan 1988 arbetat som auktoriserad revisor. Nu har hon dock börjat arbeta ännu närmare kunderna med frågor inom redovisning och ekonomisk rådgivning. Gun-Britt tillhandahåller tjänster inom redovisning, bokföring och rådgivning och har sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Vänersborg, men verkar i hela Västra Götalandsregionen. Hon tar sig gärna till ditt företag för att arbeta på plats i din verksamhet.

Som kund hos Gun-Britt Berglund kan du i förtroende höra av dig med frågor som gäller nystart av företag, val av företagsform, bolagsrelaterade frågor, redovisning, bokslut, årsredovisning, årsbokslut, inkomstdeklaration, kontakter med Skatteverket, ekonomisk konsultation samt utredningar. Gun-Britts kunder är egenföretagare och familjeföretagare med en eller flera anställda, olika enheter inom Svenska kyrkan, idrottsföreningar och bostadsrättsföreningar. Även större företag inom tillverkningsbranschen samt fastighetsbolag är kunder hos Gun-Britt. Hon är dessutom redovisningsrådgivare på Nyföretagarcentrum Väst.

De tjänster som Gun-Britt Berglund tillhandahåller innefattar bland annat följande, men är inte begränsade till dessa:

 • Bokslut
 • Budget
 • Bolagsbildning
 • Ekonomiska utredningar
 • Kalkyler
 • Inkomstdeklarationer
 • Likvidationer
 • Löneredovisning
 • Redovisning
 • Rådgivning inom ekonomi
 • Nystart av företag
 • Val av företagsform
 • Årsbokslut
 • Årsredovisningar
 • Kontakt med skatteverket

Gun-Britt är en redovisningskonsult som har en examen från Handelshögskolan i Göteborg samt drygt 30 års erfarenhet, dels som egenföretagare, men också genom PWC och Nyföretagarcentrum. Hennes huvudsakliga verksamhetsområde är Vänersborg, Trollhättan, Göteborg och närbelägna områden.

Albinssons Rör i Vänersborg AB

Albinssons Rör är ett företag som grundades redan 1974 av Bernt Albinsson. Hans son, Anders Albinsson, valde år 2013 att återgå till VVS-branschen för att starta upp företaget på nytt efter att det legat vilande under en längre period. Företaget har idag sex VVS-montörer. Företagets vision är att erbjuda sina kunder allt från små servicearbeten till större helhetslösningar inom värme, vatten och badrum. Företaget utför installationer och reparationer i såväl bostäder som på kontor, i fabriker och i andra fastigheter. Företaget är ett auktoriserat VVS-företag som utför sina installationer enligt de regler som branschorganisationen Säkert Vatten har satt upp. Detta säkerställer att de vatteninstallationer som företaget utför är säkra och utförs på ett korrekt sätt.

Albinssons Rör utför installation, service och reparation av det mesta inom VVS. Företagets huvudsakliga verksamhetsområde är Trestadsområdet och de arbetar mot såväl företag som försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och kommun som privatpersoner. Företaget har en handfull anställda och en omsättning på ungefär 6,5 miljoner kronor.

Du hittar företagets showroom på Nygatan 98 i Vänersborg. Här kan du hitta inspiration till ditt nästa projekt. Här finns produkter från exempelvis Vedum, Gustavsberg, Svedbergs och 4Aqua, samt blandare från FM Mattsson, Gustavsberg, Mora, Damixa, Hansgrohe och andra välkända varumärken. Du kan antingen besöka företaget, alternativt ta kontakt via telefon eller genom att fylla i det kontaktformulär som finns på företagets webbplats. Du kan dessutom följa Albinssons Rör på de sociala plattformarna Facebook och Instagram, för att hålla dig uppdaterad om vad som sker kring företaget.

Uddevalla Bokförings- & Revisionsbyrå AB

Företaget har funnits i Uddevalla sedan början av 1950-talet. Byrån erbjuder tjänster inom redovisning, revision och ekonomisk konsultation. Byrån har åtta medarbetare som alla är redovisningskonsulter eller revisorer. Byrån arbetar oftast med små eller medelstora företag och samarbetar även med erfarna skattekonsulter när sådana behövs. Flera av medarbetarna är medlemmar i branschorganisationen FAR, som är till för professionella som lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer samt skatterådgivare, vilket innebär att byråns arbete kvalitetsgranskas löpande.

Uddevalla Bokförings- & Revisionsbyrå AB erbjuder många olika tjänster inom redovisning där kunden givetvis bestämmer behovet. Tjänsterna kan exempelvis innefatta kontering av verifikationer, registrering i ett bokföringsprogram, rapportering till myndigheter, analys av rapporter, kontakt med myndigheter eller löpande konsultationer. När ditt företag behöver upprätta bokslut och årsredovisningar kan byrån hjälpa dig. En revisor kan hjälpa dig och ditt företag med att få verksamhetens lönsamhet att växa och skapa en trovärdighet i årsredovisningen tillsammans med en revisionsberättelse. Är du istället i starten med att bygga upp ett nytt företag kan du också anlita denna byrå. De kan till exempel hjälpa dig med bolagsbildning, kontakt med myndigheter samt upprätta fungerande rutiner.

Byrån värdesätter ett personligt bemötande och tillsammans med kunskap och engagemang gör de allt för att kunden ska bli nöjd med deras arbete. Målet är att de själva ska vara uppdaterade inom sina olika områden för att på så sätt kunna hjälpa kunden på bästa möjliga sätt. För nya kunder erbjuder byrån en timmes gratis konsultation. År 2015 hade byrån en omsättning om 5,4 miljoner kronor.