Alingsås

Klassiska Alingsås

I Alingsås kommun bodde 2015 39 602 invånare. Kommunen är en del av Västra Götalands län och angränsar till Lerums kommun, Trollhättans kommun och Ale kommun, samt Grästorps kommun, Essunga kommun, Vårgårda kommun och Bollebygds kommun. Den största orten i kommunen sett till befolkningsmängd är Alingsås, följt av Sollebrunn, Ingared, Västra Bodarna, Gräfsnäs, Stora Mellby, Hjälmared och den del av Norsesund som ligger i Alingsås kommun. Staden Alingsås går ibland under benämningen “Potatisstaden”, vilket firas med en årlig potatisfestival. Staden är nämligen dels känd för sina kaféer och dels för Jonas Alströmer, som är den person som ska ha infört potatisen till Sverige och gjort den populär i vårt land. En av de mest populära sevärdheterna i staden är Nolhaga Djurpark.

Alingsås historia

Namnet Alingsås, som har funnits sedan 1382, tros ha sitt ursprung i att en individ från Ale, en så kallad aling, bosatte sig på den plats där Alingsås idag ligger. Ändelsen ås tros ha tillkommit eftersom denna person bosatte sig på den ås som är belägen där stadsdelen Nolby idag ligger. Alings ås blev alltså med tiden Alingsås, vilket är det namn som staden idag går under. Stadsrättigheterna fick alingsås år 1619 av kung Gustav II Adolf. Detta gör staden till en av de äldsta i regionen. Stadsrättigheterna gavs staden eftersom de borgare som inte gavs tillstånd att återuppbygga Nya Lödöse, som år 1563 brändes ner under ett krig mellan Sverige och Danmark, rekommenderades att flytta till Alingsås. År 1639 erhöll Alingsås såväl stadsvapen som privilegier, men inte förrän 1720-talet, då Jonas Alströmers manufakturverk etablerades i staden, började befolknningen att öka på allvar. Från 150 invånare i början av 1720-talet, hade Alingsås befolkning ökat till ungefär 1 000 invånare mot slutet av 1700-talet.

Staden drabbades såväl 1724 som 1779 av bränder, vilka förstörde stora delar av staden. Jonas Alströmers manufakturverk, som var beroende av statsstöd och var hårt drabbat av den manufakturkris som ägde rum mot slutet av 1700-talet, återhämtade sig inte under 1800-talet utan avvecklades till slut år 1847. Detta resulterade i att Alingsås utvecklades långsamt framöver. Efter att staden blivit ansluten till järnvägen Västra stambanan år 1859 och Alingsås bomullsväveri öppnat år 1862, tog utvecklingen i Alingsås dock fart igen och staden blev viktigt för den svenska textilindustrin. Textilkrisen på 1960- och 70-talen drabbade dock Alingsås hårt.

Näringslivet i Alingsås

Alingsås har likt flera andra orter i landet tvingats ställa om från ett samhälle präglat av produktion till ett tjänstesamhälle, och dessutom förlita sig i allt högre grad på pendling till främst Göteborg. Den tillverkande industrin är fortfarande närvarande i staden men inte på samma skala som tidigare. Arla, Electrolux, Karamellpojkarna och Lindex är exempel på företag som har lagt ner sin verksamhet i Alingsås. Bland de industrier som under åren har satt Alingsås på kartan kan förutom Karamellpojkarna också Alströmers manufakturverk, Alingsås bomullsväveri, AB Alingsås keramik, ABB Kabeldon, Strålförs och B&B Tools nämnas.

Under 2000-talet har handeln i staden utvecklats i en rask takt. 2008 öppnades till exempel gallerian Storken på Kungsgatan. I denna galleria är 30-talet butiker, kaféer och restauranger belägna. 2014 slog dessutom affärshuset Vimpeln upp portarna, liksom Bolltorps handelsområde vilket är beläget strax utanför stadens kärna.

Alingsås på kartan

Statistik över Alingsås näringsliv

År 2014 var antalet företagare Alingsås kommun 1 797 personer, fördelat på 1 272 män och 525 kvinnor. Av dessa 1 797 företagare, var 174 personer (137 män och 37 kvinnor) verksamma i eget aktiebolag med 1 anställd och 1 019 personer (676 män och 343 kvinnor) var egenföretagare. 370 av de 1 797 företagarna var verksamma i ett företag som hade 2-4 anställda, 140 var verksamma i ett företag med 5-9 anställda och 94 var verksamma i ett företag med fler än 10 anställda. Totalt drev 494 av männen sitt företag i aktiebolagsform och 778 som egenföretagare, medan motsvarande siffror för kvinnorna var 131 respektive 394.

År 2013 var företagarna i Alingsås kommun verksamma inom följande branscher:

 • Jordbruk, jakt och skogsbruk (7,5 procent)
 • Utvinning av mineral (0,1 procent)
 • Tillverkningsindustrin (7,3 procent)
 • VVS-branschen (0,1 procent)
 • Byggbranschen (17,3 procent)
 • Handelsbranschen (18,2 procent)
 • Transport och magasinering (5,0 procent)
 • Hotell och restaurang (4,7 procent)
 • Informations- och kommunikationsverksamhet (3,8 procent)
 • Finans och försäkringsverksamhet (0,3 procent)
 • Fastighetsbranschen (1,4 procent)
 • Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (13,9 procent)
 • Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (2,8 procent)
 • Utbildning (1,0 procent)
 • Vård och omsorg samt sociala tjänster (3,1 procent)
 • Kultur, nöje och fritid (2,4 procent)
 • Annan serviceverksamhet (7,6 procent)
 • Okänd bransch (3,4 procent)