Ökning av containergods till Göteborgs hamn

Under 2018 ökade mängden containergods som gick till eller från Göteborgs hamn via järnväg med 13 procent. Det skriver Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande. Särskilt stor blev mängden containergods i det fjärde kapitalet då 27 procent större volymer uppmättes jämfört med året innan.

Ökningen måste ses mot bakgrund av de olika arbetsmarknadskonflikterna som drabbade Göteborgs hamn under 2017. Enligt Göteborgs Hamn kom det närliggande godset tillbaks ganska snabbt. Däremot tar det alltid längre tid att få tillbaks förtroendet för de långväga kunderna. De nya siffrorna indikerar att förtroendet nu återställts och att Göteborgs hamn och containerterminal används av allt fler svenska industribolag.

Göteborg och svensk basindustri

Göteborgs Hamn fungerar för export av svenska basindustrivaror som till exempel papper, stål och trä. Transporten går oftast med järnvägstransport från inlandet till Göteborg. Därifrån transporteras det vidare till sjöss till exportdestinationerna ute i Europa. Hamnen i Göteborg utmärker sig på det internationella planet genom att vara en av få hamnar i världen där mer än hälften av godset till och från hamnen går på järnväg. Under 2018 transporterades 59 procent av godset till eller från hamnen via järnvägsgods.