Reklambyrå

En reklambyrå är ett företag som är specialiserat på att skapa, planera och genomföra reklamkampanjer och andra former av marknadsföring. Reklambyrån är ofta oberoende av sin kund, vilket innebär att byrån kan komma med ett perspektiv utifrån när det gäller att försöka sälja kundens tjänster eller produkter. Reklambyrån kan också ta hand om ett företags totala marknadsföring och varumärkesstrategier. Reklambyråernas kunder är vanligtvis företag av olika storlekar samt ideella föreningar. Byråerna kan till exempel anlitas till att ta fram reklam för radio och TV, webben och andra marknadsföringskanaler som en del av en omfattande reklamkampanj.

Reklambyråer som är verksamma inom flera olika områden brukar kallas för fullservicebyråer. Reklambyråer som istället har specialiserat sig på marknadsföring på webben brukar benämnas som digitalbyråer eller webbyråer. En del reklambyråer vill fortsätta kalla sig reklambyrå eller mediabyrå, och använder den digitala marknadsföringen som en del av sina redan befintliga marknadsföringsstrategier. Reklambyrån kan hjälpa företag att nå andra företag eller konsumenter med hjälp av marknadsföring, målgruppsanalys och profilering. Somliga reklambyråer har specialiserat sig på business-to-business (B2B), medan andra specialiserar sig på varumärkesbyggande aktiviteter eller så kallad gerillamarknadsföring.

Reklamkampanjernas effekt på målgruppen

Forskning har visat att vi människor inte köper produkter utan produkternas fördelar. Flera olika produkter kan ha desamma produktfördelarna och då gäller det att påvisa för kunden varför den ena produkten ska väljas före den andra. På en marknad som i allt större utsträckning fylls av liknande produkter, köper konsumenter de produkter som marknadsförs på bästa sätt. Ju mer övertygande erbjudandet är, desto större chans har man att fånga kundens uppmärksamhet och få denna att öppna sin plånbok. Personer som är verksamma i branschen är övertygande om att den vår kognitiva funktion, våra känslor och vårt beteende förändras när vi exponeras för reklam.

Den första effekten är att målgruppen stannar och tittar på reklamen, vilket skapar en uppmärksamhet. När väl uppmärksamheten är fångad, tros reklamen leda till kännedom om varumärket. Att skapa en kännedom om varumärket är en nyckelfaktor för att reklamkampanjen ska vara effektiv. Reklamen tros nämligen kunna leda till förändringar av uppfattningen om ett varumärke, såväl på ett känslomässigt plan som på ett rationellt sådant. Framgångsrika reklamkampanjer tros inkludera bägge dessa komponenter.

Termer inom reklambranschen

Det finns en rad olika termer som förekommer inom reklambranschen, vilka kan vara främmande för personer som inte är verksamma i branschen. Vissa av dessa kan också betyda någonting helt annat i andra sammanhang.

  • Brief är det uppdrag som reklambyrån får från kunden, och innefattar ett dokument som beskriver uppdragets bakgrund, syfte och mål samt vilken målgrupp som ska nås och vilken tidsram och budget som byrån har att förhålla sig till.
  • Debrief innebär att reklambyrån återberättar sin uppfattning av de villkor som gäller för uppdraget (det vill säga briefen) till kund, för att visa att byrån har uppfattat sitt uppdrag.
  • Copy är den text som en copywriter skriver. Det kan till exempel röra sig om en annonstext. Copy kan också vara en förkortning för just copywriter.
  • Original kallas bildfiler som är redo att levereras till tryckeriet.

Hitta en reklambyrå i ditt område

För att hitta en reklambyrå hänvisar vi till branschsidan för respektive stad.

Reklambyrå Alingsås