Uddevalla

Uddevalla

Uddevalla kommun i Västra Götalands län har 54 664 invånare och är därmed den 44:e största av Sveriges 290 kommuner sett till folkmängd. Centralort i kommunen är Uddevalla. Uddevalla har en bit över 30 000 invånare och är med det landskapet Bohusläns största ort. Ett populärt turistmål i staden är Bohusläns museum. I övrigt är staden starkt präglat av friluftsliv och natur. Bland annat finns en populär älgpark i Uddevalla, vid namn Moose Af Anneröd.

Uddevallas historia

Uddevalla grundades som en norsk handelsplats under medeltiden. Stadens stadsrättigheter är daterade till år 1498. Uddevalla kan dock ha tillkommit lång dessförinnan, men inga dokument finns som kan bevisa detta. Tack vare en bevarad handling, vet vi att Uddevalla existerade som stad redan år 1496. Staden gick då under det norska namnet Oddewall. Tidigare har staden också kallats Oddevold, vilket betyder “slåttermarken på udden”. Detta namn lever vidare än idag i form av ett fotbollslag vid namn Oddevold.

Uddevalla är en stad som under historien har drabbats av såväl krig som bränder och så många gånger som sex brunnit ner ända till grunden. De första fem gångerna som detta skedde, var det svenska trupper som var ansvarig för att staden brändes ner. Utöver dessa, har staden också mer eller mindre ödelagts av bränder vid upprepade tillfällen. År 1564 var första gången som Uddevalla barn till grunden. Svenska trupper hade då plundrat och bränt denna stad som vid den tiden var norsk-dansk. År 1690 blev en stor del av staden återigen nerbränd och den tredje branden inträffade år 1806. Uddevalla var då något överraskande den femte största staden i Sverige.

Under århundradena har Uddevalla tillhört såväl Sverige som Norge och Danmark, och bytt händer (nationalitet) hela sju gånger. Stadens läge vid havet har lett till att import- och exporthandeln har varit omfattande. Under industrialiseringen på 1800-talet lades det som skulle bli grunden till det skiftande näringsliv som när staden idag.

Näringslivet i Uddevalla

Några av de första stora industriföretagen som etablerades i Uddevalla var Uddevalla Tändsticksfabrik och Kampenhofs Bomullspinneri. Uddevalla Tändsticksfabrik påbörjade sin tillverkning av tändstickor år 1874. Företagets grundare hette Adolf P Zachau och hans son och efterträdare, Arthur Zachau, gjorde fabriken till en av de största i landet. Fabriken låg centralt i Uddevalla och togs på 1920-talet över av STAB (Svenska Tändsticksaktiebolaget), som byggde en kompletteringsfabrik kallad Kompletten. Då blev tillverkningen av tändstickor helt automatiserad. År 1938 lades fabriken ned.

Det tredje stora industriföretaget att etablera sig i staden var Schwartzman & Nordström, som år 1903 startade en konfektionstillverkning i Uddevalla. I början var det en småskalig verksamhet där idén var att de skulle producera färdigsydda kostymer i flera olika storlekar, samt sälja dessa. Detta var dock en nyskapande tanke, eftersom man fram tills dess hade gått till en lokal skräddare för att måttbeställa sin kostym. Företaget kom snart att kallas “Tiger” i dagligt tal. Uddevallavarvet grundades 1946 och var verksamt i drygt 40 år innan verksamheten 1986 lades ner, och var under sin verksamma tid starkt bidragande till stadens utveckling. Här tillverkades bland annat det tankfartyg, T/T Nanny, som på den tiden (1978) var det största i hela världen. Det var faktiskt knappt att fartyget lyckades ta sig ut ur Byfjorden.

Numera präglas inte Uddevalla i samma utsträckning av verkstadsindustrin, men bilfabriken Pininfarina Sweden finns fortfarande kvar i staden och producerar bland annat Volvos lyxmodell C70.

Uddevalla på kartan

Statistik över Uddevallas näringsliv

År 2015 fanns totalt 6 078 arbetsställen i Uddevalla, varav 1 012 (16,7 procent) av dessa återfanns inom areella näringar såsom lantbruk, skogsbruk och fiskerinäring, 1 008 (16,6 procent) inom industrin och 4 058 (66,8 procent) inom tjänstesektorn. Antalet privata arbetsplatser per 1 000 invånare i kommunen var år 2015 totalt 109,31, varav 73,27 inte hade några anställda (det vill säga var så kallade enmansföretag) och 36,04 hade en anställd eller fler. Snittet i riket var samma år totalt 127, varav 90 saknade anställda och 37 hade en eller flera anställda.

Antalet nystartade företag per 1 000 invånare i Uddevalla kommun var 2015 8,41, vilket kan jämföras med snittet i landet som samma år låg på 9,82. Precis som i andra kommuner i Sverige, hade uddevalla åren 2010 och 2011 en signifikant ökning av antalet nystartade företag. Antalet nya företag per 1 000 invånare i kommunen var under dessa år 15,79 2010 och 18,32 2011, att jämföra med rikssnittet på 20,35 respektive 23,5. 2015 års siffror är trots allt en ökning från 2002, då siffran för Uddevalla kommun låg på 5,34 och för landet i stort 7,79.