Vänersborg

Vänersborg - Göta kanal

Vänersborgs kommun i Västra Götalands län har 38 650 invånare, vilket gör kommunen till den 66:e största av landets 290 kommuner. När det gäller befolkningstäthet, ligger Vänersborgs kommun på 88:e plats av 290 med sina 60,15 invånare per kvadratkilometer. Kommunens centralort är Vänersborg, som är beläget vid sjön Vänerns södra spets. Tidigare hette det län som kommunen tillhör Älvsborgs län och även där var Vänersborg residensstad mellan 1690 och 1997. Centralorten Vänersborg har omkring 22 000 invånare och i denna stad har alltid sjöfarten haft stor betydelse, eftersom Vänersborg är beläget mellan landets största sjö och hamnstaden Göteborg, som staden är förbunden med via Göta älv. Vänersborg kallas ibland för Lilla Paris, ett namn som författaren och trubaduren Birger Sjöberg har givit upphov till.

Vänersborgs historia

De första kända planerna på en stad i Vassända, som senare kom att uppgå i Vänersborg, är från år 1544. Under 1580-talet gavs marknadsplatsen Brätte, som var belägen mellan nuvarande Öxnered och Onsjö, stadsprivilegier. År 1641 grundades sedermera staden Vänersborg och 1644 fick staden också stadsprivilegier av den förmyndarregering som styrde riket i Drottning Kristinas ställe. Hannibal Sehested, befälhavare över de dansk-norska trupperna, anföll staden i juni 1644 och brände ner den. Även året därpå drabbade dansk-norska och svenska trupper samman vid Vänersborg. 1676 sätts staden i brand av svenskarna och norska trupper anfaller staden. Den norske ståthållaren Gyldenklöve ser till att elden släcks och lämnar senare samma år staden efter att först ha plundrat och därefter bränt den på nytt. Ett av de krigsbyten han fick med sig från staden var två kyrkklockor som idag återfinns i en kyrka i Köpenhamn.

År 1680 utsågs Vänersborg till Älvsborgs läns residensstad och år 1727 fick staden ett apotek. 1783 får staden sitt första sjukhus. Däremellan, i september 1777 har en brand som kom att ödelägga en tredjedel av staden härjat. År 1788 ockuperas Vänersborg på nytt av danskarna och i augusti 1800 inviger man Trollhätta kanal och en sjöfartsförbindelse med Göteborg skapas. I oktober 1834 härjade ännu en brand och på bara 14 timmar hade staden i princip utplånats. Under 1800-talets andra hälft startades flera olika fabriker och 1923 fick staden elektrisk gatubelysning.

Vänersborg på kartan

Näringslivet i Vänersborg

Några av de stora företagen i Vänersborg är Vargön Alloys, Norautron, VBG Group, Tranter, Hedson Technologies, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Skattemyndigheten, Vänersborgs Tingsrätt, Länsförsäkringar Älvsborg, Schenker Logistic, samt Visit Trollhättan Vänersborg. Totalt finns över drygt 3 000 registrerade företag i kommunen. Majoriteten av dessa är småföretag som har upp till 4 anställda. 2015 låg Vänersborgs kommun på en inte särskilt smickrande 267:e plats av landets 290 kommuner i branschorganisationens Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i våra kommuner. När samma ranking nyligen publicerades för år 2016, hade kommunen dock klättrat 24 placeringar i rankingen till en 243:e plats vilket indikerar att utvecklingen går i rätt riktning.

I Vänersborgs kommun fanns 2015 totalt 3 923 arbetsställen. Av dessa fanns 1 148 (29,3 procent) inom areella näringar som till exempel jordbruk, skogsbruk och fiskerinäring, 583 (14,9 procent) inom industribranschen och 2 192 (55,9 procent) inom tjänstesektorn. När man tittar på antalet privata arbetsplatser per 1 000 invånare, ligger Vänersborg en bit under rikssnittet. 2015 var siffran nämligen 98,94, att jämföra med snittet bland Sveriges kommuner som samma år låg på 127. Sedan 2002 har dock en ökning skett från 86,15. Rikssnittet samma år låg på 98,16. Antalet privata arbetsplatser per 1 000 invånare utan anställda var i Vänersborgs kommun 66,58 år 2002 och 73,21 2015, medan snittet i riket låg på 70,45 respektive 90,0. Antalet privata arbetsplatser per 1 000 invånare med en anställd eller fler var 2002 19,57 i kommunen och 25,73 2015, medan rikssnittet låg på 27,7 respektive 37,0.

Antalet nya företag per 1 000 invånare var precis som i övriga landet som störst mellan år 2010 och 2011. Då låg siffran på 16,62 respektive 16,66 i Vänersborgs kommun och 20,35 respektive 23,5 i landet i stort. År 2015 var motsvarande siffra 6,89 i kommunen och 9,82 i riket. Detta är ändå en ökning från 2002, då 4,4 nya företag startades per 1 000 invånare i Vänersborgs kommun och 7,79 i hela landet. 2015 var 9,38 procent av befolkningen i kommunen företagsamma, det vill säga hade F-skattsedel, var delägare i ett aktivt handelsbolag eller VD alternativt ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Samma siffra för landet i stort var 12,25 procent. I Vänersborgs kommun 4,83 procent av kvinnorna och 3,72 procent av de unga företagsamma år 2015.