Stor efterfrågan på mark i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen befinner sig i kraftig tillväxt. Enligt en undersökning som gjorts under Business Region Göteborgs ledning kommer det att behövas mellan fyra och åtta miljoner kvadratmeter för arbetsplatser, industri och logistik fram till 2035. Det är inte bara frågan om nyetableringar utan det handlar även om företag som vill expandera eller som måste flytta på sig på grund av markomvandling.

Ökat behov av mark för nya fastigheter

Det kommer att behövas mark både på ganska centrala lägen med närhet till stadens centrala delar och lite billigare mark längre bort från centrum. John Wedel, som är ansvarig för infrastruktur och logistik vid Business Region Göteborg påpekar att om staden inte agerar tillräckligt snabbt kan företagen komma att välja en annan stad eftersom konkurrensen är stenhård.

Göteborg arbetar för tillfället med att ta fram en ny översiktsplan. Den handlar om att visa stadens långsiktiga planer och visioner för hur bebyggelsen ska utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas.