Trollhättan

Trollhättan produktion

Trollhättan är en stad i Västra Götalands län med 57 092 invånare (2015), varav merparten tillhör Trollhättans kommun och en mindre andel tillhör Vänersborgs kommun. Redan på stenåldern, omkring 5000-talet f.Kr., beslutade sig människor för att bosätta sig i Trollhättan. Anledningen till att staden heter just Trollhättan, beror på att människorna här förr i tiden trodde att det fanns troll i fallen och att de kunde se deras hättor sticka upp i form av öar. Ursprungligen kallades dock området för Stora Edet. Lilla Edet, som ligger 1,6 mil söder om Trollhättan, har än idag kvar sitt ursprungliga namn. Bland stadens sevärdheter och andra turistmål kan den 8,2 mil långa Trollhätte kanal i Göta älv nämnas, liksom bilmuseumet Saab Car Museum och shoppingcentret Etage Shopping. Svenska Filminstitutet och Film i Väst har tillsammans skapat ett centrum för filminspelning i Trollhättans kommun som kallas Trollywood. Trollhättan tros tillsammans med Borås och Uddevalla i framtiden kunna komma att tillhöra Göteborgs arbetsmarknadsregion, vilken idag består av Göteborgsregionen inklusive Varberg. Anledningen till detta är att 29 procent fler pendlar från Trollhättan till Göteborg idag än för tre år sedan.

Näringslivet i Trollhättan

Handeln är hyfsat stark i Trollhättan, med flera kända e-handelsföretag i staden såsom Gymgrossisten och Campadre. Högskolan Väst är också landets första högskola att starta utbildningar och även forskningsprojekt inom både e-handel och den så kallade m-handeln (shopping via mobiltelefonen). Trollhättan utgör också ett centrum i vårt land vad gäller ingenjörsvetenskap kopplad till fordonsindustrin. Kompetensen inom en rad olika teknikområden är av högsta världsklass och även kunnandet vad gäller teknisk applikationsutveckling är stort.

De tre största företagen i Trollhättan är GKN Aerospace med 2 100 anställda, NEVS (500 anställda) och Vattenfall (400 anställda). De största arbetsgivarna i den offentliga sektorn är Trollhättans Stad (4 300 anställda), Västra Götalandsregionen (3 175 anställda) och Högskolan Väst (600 anställda). GKN Aerospace ägnar sig åt såväl teknisk utveckling som produktion i staden, och är en av de ledande leverantörerna av komponenter till flyg- och rymdindustrierna i världen. Detta har naturligtvis också lett till att flera specialiserade underleverantörer också kan verka i staden. NEVS (National Electric Vehicle Sweden) satsar för framtiden i form av teknisk utveckling och produktion av elbilar. Företaget bildades så sent som 2012 och dess verksamhet är uppmärksammat i fordonsvärlden.

I Trollhättan startas nya företag varje månad och det är en stor spridning mellan olika branscher som dessa nystartade företag är verksamma inom. På utvecklingscentret Innovatum hittar vi bland annat Film i Väst, som är med och samproducerar hälften av den långfilm som produceras i Sverige. Här är också en rad olika företag inom en salig blandning av branscher representerade, vilket har skapat ett centrum för kreativ näring där bland annat mediaproducenter, fotografer, dataspelsutvecklare, musikproducenter och webbutvecklare möts. Innovatum utgör en brygga mellan utbildning, forskning, näringsliv, allmänhet och enskilda aktörer i Trollhättan. Ett av syftena med denna anläggning är att öka de svenska teknikföretagens konkurrenskraft samt den svenska industriproduktionen.

Trollhättan på kartan

Statistik över Trollhättans näringsliv

År 2015 stod tjänsteindustrin för 3 153 (70,3 procent) av de 4 486 arbetstillfällena i Trollhättans kommun, medan industribranschen stod för 619 (13,8 procent) arbetstillfällen och de areella näringarna (jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring och liknande) 714 (15,9 procent) arbetstillfällen. Antalet företag i Trollhättans kommun per 1 000 invånare har ökat från 65,08 år 2002 till 75,06 förra året. De så kallade enmansföretagen (det vill säga företag utan anställda) har under samma tidsperiod ökat från 44,92 per 1 000 invånare till 48,83, och företagen med minst anställd har ökat från 20,16 till 26,23. Även om denna utveckling är positiv, ligger kommunen ganska långt under snittet bland Sveriges kommuner. I landet i stort har nämligen motsvarande siffra för det totala antalet företag per 1 000 invånare legat på mellan 98,6 och 127 arbetsplatser, varav enmansföretagen ökade från 70,45 till 90 och företagen med minst en anställd hade ökat från 27,7 till 37 under samma period. Siffrorna avser privata arbetsplatser.

Andelen företagsamma individer (hit räknas personer som antingen innehar F-skattsedel, är delägare i ett handelsbolag som är aktivt, eller VD alternativt ordinarie styrelsemedlem i ett aktiebolag som är aktivt) hade ökat från 6,31 procent år 2002 till 7,54 procent 2015. Av dessa stod kvinnorna för en ökning från 3,24 procent 2002 till 4,14 procent 2015, och unga personer för en ökning från 2,96 procent 2002 till 3,5 procent 2015. När det gäller nystartade företag i kommunen, hade Trollhättan precis som andra kommuner i landet en rejäl ökning av nyföretagandet år 2010 och 2011. Då uppgick antalet nystartade företag per 1 000 invånare till 11,73 respektive 14,1 procent, att jämföra med en annars stabil kurva på 4,18 till 6,79 procent mellan åren 2002 och 2015, bortsett då från 2010 och 2011.