Elektroautomatik i Sverige AB förvärvas av Storskogen

Under januari förvärvade Storskogen en majoritet av Elektroautomatik i Sverige AB:s aktier. Elektroautomatik i Sverige AB är en helhetsleverantör inom automation som har cirka 120 anställda på sina kontor i Göteborg och Skövde. Företaget bistår sina kunder under hela processen från idé till driftsättning. Elektroautomatik hade 2018 en omsättning på runt 260 miljoner kronor. EBITDA landade på runt 25 miljoner kronor.

Storskogens förvärv av Elektroautomatik i Sverige AB innebär ökade möjligheter att fortsätta utvecklas och växa. Storskogen grundades 2012 och är en företagsgrupp som fokuserar på att förvärva och utveckla små och mellanstora företag, främst i Sverige. I dagsläget innehåller portföljen 29 företag som tillsammans omsätter 4,5 miljarder kronor. Elektroautomatik i Sverige AB blev det första bolaget som förvärvas av Storskogen 2019.