Hightechsatsning på Universum i Göteborg

SAAB, Ericsson, Chalmers och Göteborgs universitet är nya partners till vetenskapscentrumet Universum i Göteborg. Tillsammans har de skapat The Hub, som är en läromiljö där tekniska lösningar som sensorer, Artificiell Intelligens (AI) och Virtual Reality (VR) kan utforskas.

Syftet är att stärka barns intresse för teknik. Här kan de experimentera med sensorer, Internet of Things, AI, VR och Big Data på ett antal innovationsstationer. Tanken är också att öka besökarnas förståelse för hur digital teknik kan bidra till en mer hållbar utveckling i samhälle och näringsliv.

Det finns stor efterfrågan inom industrin på de områden som ligger i fokus i den nya satsningen. SAAB:s sensorverksamhet ligger i Göteborg vilket gör samarbetet extra intressant ur ett lokalt perspektiv.