Oväntat stor höjning av utdelningen från Castellum

Castellum överträffade analytikernas förväntningar med råge. Det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget uppvisade ett förvaltningsresultat på 733 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, vilket var mer än 13 procent över analytikerna förväntade resultat 674 miljoner kronor i snitt. Intäkterna var 1 436 miljoner kronor. Analytikerna hade förväntat sig 1 408 miljoner kronor.

Castellums VD Henrik Saxborn sa att han är mycket stolt över bolagets resultat 2018, vilket var ett av de bästa någonsin. Därmed kan Castellum tryggt fortsätta sin utdelningstradition. Det är 21:a året i rad som Castellum höjer sin utdelning till aktieägarna. Styrelsens föreslagna utdelning är på 6,1 kronor per aktie, vilket är en 15-procentig höjning jämfört med förra årets utdelning. Castellum är ett av de svenska bolag som har varit allra bäst på att regelbundet dela ut en del av vinsten till aktieägarna samtidigt som utdelningarna legat på en långsiktigt hållbar nivå. Utdelningarna från Castellum är uppdelade på två utdelningstillfällen per år – i mars och i september.

Även om resultatet är rekordbra finns det orosmoln på himlen. Henrik Saxborn pekade på att det finns indikationer på en trögare hyresmarknad och att transaktionsvolymen minskar. Samtidigt menar han att efterfrågan på kontor som ligger centralt till i tillväxtorter är fortsatt stark på grund av den låga produktionsvolymen.