Tillvaron som hyrsjuksköterska har för- och nackdelar

Av vilken anledning valde just du att bli sjuksköterska? Kanske vill du vara med och bidra lite extra till ditt lokalsamhälle? Eller så kanske du vill ha möjlighet att förändra människors liv till det bättre? Det finns många olika skäl till att sjuksyrror väljer att utbilda sig till just detta yrke samt att arbeta inom det. På samma sätt finns det också olika anledningar till att vissa väljer att bli hyrsjuksköterska. Detta är också en tillvaro som har sina fördelar och nackdelar – här förklarar vi vilka dessa är!

Två av de främsta fördelarna med att arbeta som hyrsjuksköterska

Fördelarna med att jobba som hyrsjuksköterska inkluderar att:

  • Du kan få en betydligt högre lön. Som bemanningssjuksköterska tjänar du ofta betydligt bättre än vad dina kollegor som är anställda av landstinget gör. Detta är en av de främsta fördelarna med att ta anställnings hos ett bemanningsföretag.
  • Du kan hitta det jobb som är perfekt för just dig. Genom att låta dig hyras ut till olika uppdragsgivare får du testa på att jobba på flera olika arbetsplatser. Du kan därmed hitta det jobb som passar just dig som handen i handsken.

Två potentiella nackdelar med att göra detta karriärval

Alla yrken har inte bara ett antal fördelar utan även vissa potentiella nackdelar. Detta är förstås även sant för tillvaron som hyrsjuksköterska. Till de möjliga nackdelarna med detta yrke hör att:

  • Du kan tvingas anpassa dig till nya arbetsplatser. En av de potentiella nackdelarna är att du kan behöva anpassa dig till nya arbetsplatser i takt med att du går från ett uppdrag till ett annat. Samtidigt är detta också en möjlighet som många sjuksyrror uppskattar med tillvaron som bemanningssjuksköterska. Med detta sagt passar inte denna tillvaro exakt alla yrkespersoner.
  • Du kommer möta utmaningar i din yrkesroll. Det går inte att komma ifrån det faktum att du kommer möta vissa utmaningar i din yrkesroll. Detta när du hanterar patienter som kommer från olika bakgrunder. Men detta är å andra sidan även fallet när du jobbar som ordinarie sjuksköterska och är anställd direkt av landstinget.

I de allra flesta fall överväger fördelarna vida nackdelarna!