Skövde

Bo tryggt i Skövde

Skövde kommuns folkmängd uppgick i juni 2016 till 53 619, vilket gör kommunen till den 45:e största i landet. Kommunens centralort är Skövde och det län som kommunen tillhör är Västra Götalands län. Kända Skövdebor inkluderar bland annat programledaren Lotta Bromé, ishockeyspelaren Max Friberg, musikern Thomas G:son, komikern Robert Gustafsson och längdskidåkaren Marcus Hellner.

Skövdes historia

År 1904 hittades Timbroholmsskatten, vilket är den största bevarade guldskatten i Norden, i utkanten av Skövde. Skatten, som har daterats till omkring 400-talet eller 500-talet, består av 24 spiralringar och två guldtackor av 24 karats guld och väger över sju kilo. När Skövdes stadsrättigheter är oklart, men man antar att det var omkring år 1400, då Skövde finns omnämnt i en skattelängd från denna tid. Kung Gustav Vasa bekräftade stadsrättigheterna under början av 1500-talet.

År 1520 gick Danmarks kung Kristian tiII för tredje gången till krig mot Sverige. En del av den danska armén drog fram genom Västergötland och brände i denna veva ner såväl Skövde som Skara, Falköping och dåvarande Bogesund (nuvarande Ulricehamn). På 1700-talet var Skövde en av de minsta städerna i länet och år 1700 hade orten inte mer än 154 invånare. Endast 50 år senare hade dock befolkningsmängden ökat till 381, och år 1770 uppgick antalet invånare till 500 personer. År 1759 härjade en stor brand i Skövde, vilket förstörde de centrala delarna av staden. Ett kvarter med trähus från den här tiden finns fortfarande bevarat och är idag en del av kulturreservatet Helénsparken. Parkens äldsta hus härstammar från tidigt 1700-tal.

Omkring förra sekelskiftet förlades ett antal militära förband till staden och 1913 flyttades också Skaraborgs regemente till Skövde. Skövde är än idag en stad som präglas av den militära närvaron och stadens garnison är en av de största i landet.

Näringslivet i Skövde

De största arbetsgivarna i Skövde är Volvo Powertrain och Volvo Cars. Dessa bägge företag hade år 2012 totalt ungefär 4 500 anställda i regionen. Övriga stora arbetsgivare (med 100 anställda eller fler) i Skövde kommun är: AB Furhoffs Rostfria, Arbetsförmedlingen, Bilia Personbilar, Cejn, Cementa, Coor Service Management, Elos MedTech Timmerdala, Försvarets Materielverk, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Högskolan i Skövde, Lernia Bemannin, Länsförsäkringar Skaraborg, Manpower, Nobina, Paroc, Polismyndigheten, Samhall, Securitas, Skanska Sverige, Skatteverket, Skövde kommun, Skövde Slakteri, Tidningstjänst, Uniflex Bemanning, Unilabs och Västra Götalandsregionen.

I förhållande till befolkningsmängden i kommunen, finns också relativt många arbetstillfällen i mindre och medelstora företag inom handelsbranschen. Kommunen genomför lyckade satsningar tillsammans med Högskolan i Skövde, vilka har resulterat i att fler företag i IT-branschen har etablerat sig i kommunen. Dessa företag ägnar sig bland annat åt att utveckla datorspel samt datorprogram till sjukvården.

Näringslivsgalan

I Skövde kommun fanns 2015 totalt 5 338 arbetsställen, varav 1 124 (21,1 procent) av dessa var inom areella näringar såsom skogsbruk, landbruk och fiskerinäring, 645 (12,1 procent) inom industribranschen och 3 569 (66,9 procent) inom tjänstesektorn. I staden hålls årligen en näringslivsgala där olika priser delas ut för att uppmärksamma företag, organisationer och individer som har stuckit ut extra under året. De pris som delas ut under galan är följande:

  • Det goda exemplet
  • Industripriset Skaraborg
  • Näringslivsforums Landsbygdsnäringspriset
  • Näringslivsforums pris
  • Skövde kommuns Miljöpris
  • Årets Butik
  • Årets Företagare
  • Årets mest företagsamma ungdom i Skaraborg
  • Årets Rookie
  • Årets Tillväxtbolag

Priset till årets företagare i Skövde 2016 gick till Greger Lindholm, som är VD för bolaget Städkonsult.

Sköve på kartan

Sweden Game Arena

Sweden Game Arena är tänkt att snabba på tillväxten inom dataspelsbranschen i Skövde. Totalt 700 personer är verksamma inom spelutvecklingsbranschen i Skövde och detta inkluderar såväl studenter och forskare som företagare och affärsutvecklare. Högskolan i Skövde har det överlägset bästa utbudet av dataspelsutbildningar i hela landet, med sju utbildningsprogram som allihop håller hög kvalitet enligt oberoende granskningar. Högskolan i Skövde bedriver också forskning inom dataspelsområdet som är erkänd på ett internationellt plan.

På Gothia Science Park, som är belägen i närheten av Högskolan i Skövde, finns en inkubator vid namn Gothia Business Incubator. Här har specialsatsningen på dataspel pågått under många år, och den är ledande i Sverige och håller hög internationell nivå. I Skövde startas många ny spelföretag som har en stor tillväxtpotential. Detta skapar möjligheter för Högskolan i Skövde att bidra till den fortsatta tillväxten och utvecklingen av den svenska dataspelsindustrin, samt att stärka dess konkurrenskraft på internationell nivå. Dataspelsbranschen är på uppgång på global nivå och aktuell forskning har visat att datorspel för underhållning liksom datorspel för kommunikation, utbildning och träning ger möjligheter för såväl dataspelsbranschen som andra branscher att utvecklas. Sweden Game Arena består av 50 akademiker och 500 studenter som ägar sig åt utbildning och forskning på högskolan, vilket gör Skövdes dataspelsutbildning till den största i norra Europa. Till Sweden Game Arena hör också över 20 företag som ägnar sig åt att utveckla innovativa spel, vilket gör detta till ett av Sveriges största centrum för spelutveckling.