Mäklare

En mäklare är en yrkesperson som ägnar sig åt att antingen handla med egendom såsom fastigheter, företag, värdepapper och aktier eller liknande, eller förmedlingstjänster inom dessa områden. Fastighetsmäklare förmedlar bland annat fastigheter, tomträtter, bostadsrätter och hyresrätter. Fastighetsmäklarna är licensierade proffs som representerar köpare och säljare i realtid under transaktioner som involverar fastigheter. Många av dessa mäklare arbetar för en mäklarfirma eller märklarkedja, men de kan också driva sin egen verksamhet. Fastighetsmäklare arbetar ofta helt provisionsbaserat, vilket gör att deras inkomster beror på deras förmåga att hjälpa sina kunder att genomföra försäljningar eller förvärv av fastigheter.

Fastighetsmäklare utomlands och i Sverige

Utomlands kan fastighetsmäklarens arbetsuppgifter se lite olika ut beroende på om mäklaren arbetar för köparen eller säljare. Mäklare som arbetar för säljaren ger sina kunder råd om hur fastigheten ska prissättas och hur det bör förberedas inför den stundande försäljningen, samt tillhandahålla tips på förbättringar som kan öka priset eller uppmuntra till en snabb försäljning. Mäklare som arbetar för säljaren marknadsför egendomen via olika tjänster, med hjälp av sitt nätverk samt via reklam.

Fastighetsmäklare som arbetar för köparen ser istället till att söka efter tillgängliga fastigheter som matchar köparens prisklass och kravspecifikation. Dessa mäklare tittar ofta på data över tidigare försäljningar, för att hjälpa sina potentiella köpare att fatta beslut om ett specifikt erbjudande kan vara värt att satsa på eller inte. Fastighetsmäklaren kan också representera både köparen och säljaren, och jobbar då för bägge parter. Denna rollfördelning är relativt ovanlig i Sverige. Här är det vanligare att endast säljaren är representerad av en mäklare. Fastighetsmäklaren har enligt svensk lag i uppdrag att tillvarata bägge parters (såväl köparens som säljarens) intressen. Mäklaren har här till uppgift att vara en opartisk mellanman som ska hjälpa bägge parter under processen.

Provisionen

Fastighetsmäklaren får ofta betalat i form av en provision, vilket är en procentsats av det försäljningspris som fastigheten säljs till. Ju högre pris som huset säljs för, desto högre provision får därför mäklaren. Provisionen, som också kallas för mäklararvode, är det pris som du betalar för de tjänster som fastighetsmäklaren tillhandahåller. De arbetsuppgifter som en fastighetsmäklare har vid försäljningen av en fastighet inkluderar följande:

  • Att samla in uppgifter om objektet.
  • Att konsultera med säljaren om förväntningar på till exempel pris och tidsram för försäljningen.
  • Att värdera fastigheten till dess marknadsvärde.
  • Att agera opartisk mellanhand mellan säljare och köpare.
  • Att agera rådgivare till bägge parter.
  • Att informera om gällande lagstiftning och andra skyldigheter.
  • Att föra samman säljare och köpare.
  • Att skapa en säljande annons som ger en rättvis bild av fastigheten.
  • Att annonsera objektet i relevanta marknadsföringskanaler.

Behöver man då en fastighetsmäklare när man ska sälja sin fastighet? Ja, det är oftast en god idé att anlita en mäklare, eftersom denna är expert på sitt område och är duktig på att lyfta fram fastighetens goda sidor. Mäklaren är också en person som under hela processen är tillgänglig som ett bollplank, eller när du behöver rådgivning. Det du betalar för är alltså inte bara de tjänster som mäklaren utför, utan också för mäklarens erfarenhet, kunskap och nätverk.

Hitta mäklare i ditt område

För att hitta kompetenta mäklare hänvisar vi till branschsidan för respektive stad.

Mäklare Alingsås