Ökning av containergods till Göteborgs hamn

Ökning av containergods till Göteborgs hamn

Under 2018 ökade mängden containergods som gick till eller från Göteborgs hamn via järnväg med 13 procent. Det skriver Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande. Särskilt stor blev mängden containergods i det fjärde kapitalet då 27 procent större volymer uppmättes jämfört med året innan.

Ökningen måste ses mot bakgrund av de olika arbetsmarknadskonflikterna som drabbade Göteborgs hamn under 2017. Enligt Göteborgs Hamn kom det närliggande godset tillbaks ganska snabbt. Däremot tar det alltid längre tid att få tillbaks förtroendet för de långväga kunderna. De nya siffrorna indikerar att förtroendet nu återställts och att Göteborgs hamn och containerterminal används av allt fler svenska industribolag.

Göteborg och svensk basindustri

Göteborgs Hamn fungerar för export av svenska basindustrivaror som till exempel papper, stål och trä. Transporten går oftast med järnvägstransport från inlandet till Göteborg. Därifrån transporteras det vidare till sjöss till exportdestinationerna ute i Europa. Hamnen i Göteborg utmärker sig på det internationella planet genom att vara en av få hamnar i världen där mer än hälften av godset till och från hamnen går på järnväg. Under 2018 transporterades 59 procent av godset till eller från hamnen via järnvägsgods.

Elektroautomatik i Sverige AB förvärvas av Storskogen

Elektroautomatik i Sverige AB förvärvas av Storskogen

Under januari förvärvade Storskogen en majoritet av Elektroautomatik i Sverige AB:s aktier. Elektroautomatik i Sverige AB är en helhetsleverantör inom automation som har cirka 120 anställda på sina kontor i Göteborg och Skövde. Företaget bistår sina kunder under hela processen från idé till driftsättning. Elektroautomatik hade 2018 en omsättning på runt 260 miljoner kronor. EBITDA landade på runt 25 miljoner kronor.

Storskogens förvärv av Elektroautomatik i Sverige AB innebär ökade möjligheter att fortsätta utvecklas och växa. Storskogen grundades 2012 och är en företagsgrupp som fokuserar på att förvärva och utveckla små och mellanstora företag, främst i Sverige. I dagsläget innehåller portföljen 29 företag som tillsammans omsätter 4,5 miljarder kronor. Elektroautomatik i Sverige AB blev det första bolaget som förvärvas av Storskogen 2019.

Hightechsatsning på Universum i Göteborg

Hightechsatsning på Universum i Göteborg

SAAB, Ericsson, Chalmers och Göteborgs universitet är nya partners till vetenskapscentrumet Universum i Göteborg. Tillsammans har de skapat The Hub, som är en läromiljö där tekniska lösningar som sensorer, Artificiell Intelligens (AI) och Virtual Reality (VR) kan utforskas.

Syftet är att stärka barns intresse för teknik. Här kan de experimentera med sensorer, Internet of Things, AI, VR och Big Data på ett antal innovationsstationer. Tanken är också att öka besökarnas förståelse för hur digital teknik kan bidra till en mer hållbar utveckling i samhälle och näringsliv.

Det finns stor efterfrågan inom industrin på de områden som ligger i fokus i den nya satsningen. SAAB:s sensorverksamhet ligger i Göteborg vilket gör samarbetet extra intressant ur ett lokalt perspektiv.

Oväntat stor höjning av utdelningen från Castellum

Oväntat stor höjning av utdelningen från Castellum

Castellum överträffade analytikernas förväntningar med råge. Det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget uppvisade ett förvaltningsresultat på 733 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, vilket var mer än 13 procent över analytikerna förväntade resultat 674 miljoner kronor i snitt. Intäkterna var 1 436 miljoner kronor. Analytikerna hade förväntat sig 1 408 miljoner kronor.

Castellums VD Henrik Saxborn sa att han är mycket stolt över bolagets resultat 2018, vilket var ett av de bästa någonsin. Därmed kan Castellum tryggt fortsätta sin utdelningstradition. Det är 21:a året i rad som Castellum höjer sin utdelning till aktieägarna. Styrelsens föreslagna utdelning är på 6,1 kronor per aktie, vilket är en 15-procentig höjning jämfört med förra årets utdelning. Castellum är ett av de svenska bolag som har varit allra bäst på att regelbundet dela ut en del av vinsten till aktieägarna samtidigt som utdelningarna legat på en långsiktigt hållbar nivå. Utdelningarna från Castellum är uppdelade på två utdelningstillfällen per år – i mars och i september.

Även om resultatet är rekordbra finns det orosmoln på himlen. Henrik Saxborn pekade på att det finns indikationer på en trögare hyresmarknad och att transaktionsvolymen minskar. Samtidigt menar han att efterfrågan på kontor som ligger centralt till i tillväxtorter är fortsatt stark på grund av den låga produktionsvolymen.

Stor efterfrågan på mark i Göteborgsregionen

Stor efterfrågan på mark i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen befinner sig i kraftig tillväxt. Enligt en undersökning som gjorts under Business Region Göteborgs ledning kommer det att behövas mellan fyra och åtta miljoner kvadratmeter för arbetsplatser, industri och logistik fram till 2035. Det är inte bara frågan om nyetableringar utan det handlar även om företag som vill expandera eller som måste flytta på sig på grund av markomvandling.

Ökat behov av mark för nya fastigheter

Det kommer att behövas mark både på ganska centrala lägen med närhet till stadens centrala delar och lite billigare mark längre bort från centrum. John Wedel, som är ansvarig för infrastruktur och logistik vid Business Region Göteborg påpekar att om staden inte agerar tillräckligt snabbt kan företagen komma att välja en annan stad eftersom konkurrensen är stenhård.

Göteborg arbetar för tillfället med att ta fram en ny översiktsplan. Den handlar om att visa stadens långsiktiga planer och visioner för hur bebyggelsen ska utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas.

Latour höjer utdelningen igen

Latour höjer utdelningen igen

Göteborgsbaserade Investmentbolaget Latour överraskar med starka siffror i det fjärde kvartalet 2018. De industriföretag som ingår i investmentbolagets portfölj redovisade en nettoomsättning på 3 216 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 21,6 procent jämfört med samma period året innan. Företagets orderingång växte med 23 procent. Latours fakturering ökade med 22 procent. Rörelseresultatet ökade med 25 procent och landade på 401 miljoner kronor. Samma period förra året var rörelseresultatet 321 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade från 12,1 procent till 12,5 procent.

Vid årsskiftet var substansvärdet per aktie 100 kronor, vilket kan jämföras med 95 kronor året innan. Resultatet per aktie minskade till 3,66 kronor från 4,37 kronor året innan. Styrelsen föreslog en höjning av utdelningen med drygt 11 procent från 2,25 kronor till 2,50 kronor per aktie. Aktiekursen steg kraftigt på rapporten. Direktavkastningen landar på cirka 2,1 procent räknat på aktiekursen som var efter att rapporten släppts. Latour tillhör de flitigaste utdelningsbolagen på börsen. Det är mer regel än undantag att investmentbolaget höjer sin utdelning från år till år.

Ny kommunikationschef utsedd för VH

Ny kommunikationschef utsedd för VH

Västsvenska Handelskammaren med huvudkontor i Göteborg har utsett en ny kommunikationschef. Den 1 maj i år tillträder Annica Berg, som tidigare jobbat med att stärka besöksnäringen i Göteborgs skärgård och hon har varit projektledare för ”Tillgänglig skärgård”, som var en av satsningarna inom Göteborgs Stad 2021. Hon har även jobbat med PR och kommunikation för Ostindienfararen under dess resa till Kina och som kommunikationschef för Borås Stad.

Västsvenska Handelskammaren är en näringslivsorganisation som är partipolitiskt oberoende. Organisationen har nästan 3 000 företag som medlemmar. Handelskammaren verkar för att hjälpa medlemsföretagen att göra fler och bättre affärer.

Eldrivna bokbussar i Göteborg

Eldrivna bokbussar i Göteborg

Nästa år får Göteborg två helt eldrivna bokbussar. Det är Göteborgs Stadsbibliotek som beslutat att byta ut sina två nuvarande bokbussar med ett grönare alternativ. De två bussarna kommer från Volvo och är av modell 7900 Electric. Det handlar om en nyckelfärdig lösning där Volvo sköter underhåll av både fordon och batterier, inklusive uppställning och laddning. För detta betalar biblioteket en månatlig kostnad och behöver därmed inte skaffa egen laddningsstation.

Bussarna har en batterikapacitet på 250 kWh. Laddning sker genom en så kallad CSS-kabel. Totallösningen med eldrivna bussar är ett resultat av ett samarbete mellan Volvo Bussar, Volvo Truck Center Mölndal och Kiitikori OY. De två eldrivna bokbussarna beräknas levereras i juli 2020.

Volvos styrelse föreslår stor utdelning

Volvos styrelse föreslår stor utdelning

Lastbilstillverkaren Volvo AB levererade i det fjärde kvartalet ett rörelseresultat över förväntan. Resultatet blev 3597 miljoner kronor, vilket ska ställas mot det resultat på 3470 miljoner som analytikernas hade förväntat sig i snitt. Nettoorderingången minskade med 14 procent, vilket var under analytikernas förväntan. Däremot blev omsättningen bättre än beräknat. Även det justerade rörelseresultatet på 10 597 miljoner kronor var en bit ovanför analytikernas förväntningar.

Volvos VD Martin Lundstedt sa att 2018 blev ett rekordår för Volvokoncernen. Han tillade att såväl Lastbilar som Financial Services, Volvo Penta och Anläggningsmaskiner uppvisade sina högsta justerade rörelseresultat någonsin.

Över 17 % ökning av befintlig utdelning

Mot bakgrund av det goda året som Volvo nu lägger bakom sig föreslog styrelsen en utdelningshöjning med drygt 17 procent från 4,25 kronor till 5 kronor per aktie. Dessutom föreslår styrelsen en extrautdelning på 5 kronor per aktie. Den totala utdelningen för 2018, vilken kommer att delas ut till aktieägarna i april 2019, blir alltså 10 kronor per aktie. Det motsvarar en direktavkastning på över 7,5 procent baserat på aktiekursen vid rapporteringstillfället.

Sist Volvo hade en utdelning i denna storleksklass var för räkenskapsåret 2006. I början av finanskrisen sänktes utdelningen och för räkenskapsåret 2009 uteblev den helt och hållet. Sedan dess har Volvos utdelning återinförts men har mestadels legat på 3 kronor per aktie. Förra året höjdes den till 4,25 kronor per aktie.

Utdelningshöjning i SKF

Utdelningshöjning i SKF

Göteborgsföretaget SKF rapporterade ett resultat efter skatt för det fjärde kvartalet 2018 som översteg analytikernas förväntan med råge. Resultatet ökade med drygt 11 procent jämfört med samma kvartal året innan och landade på 2 183 miljoner kronor. Analytikerna blev överraskade då de hade hoppats på blyga 1 745 miljoner kronor. Omsättningen ökade till 21 192 miljoner kronor från förra årets 19 481 miljoner kronor, men låg i linje med analytikernas förväntningar. Rörelseresultatet ökade med nästan 44 procent och rörelsemarginalen blev 13,7 procent. Resultatet per aktie var 4,63 kronor, en ökning med drygt 12 procent från samma period året innan.

SKF:s styrelse föreslår en höjning av utdelningen till 6 kronor per aktie, vilket motsvarar en utdelningshöjning med 9 procent. Det är första gången på sju år som SKF höjer utdelningen. Strax efter rapporten låg direktavkastningen i SKF på 4 procent, givet att styrelsens förslag på utdelning godkänns av bolagsstämman.