Målare

Målare

En målare tillhör, i likhet med till exempel elektriker och snickare, yrkesgruppen hantverkare. De flesta är bekanta med vad en målare gör på ett ytligt plan. Som anställd på en målerifirma kan man till exempel arbeta med att måla fasader, eller med mer invändiga arbeten så som att måla om trapphus eller bostäder.

Inom kategorin målare finns det flera inriktningar. Till exempel är det många som specialiserar sig som dekorationsmålare. En dekorationsmålare står för att måla de mindre och finare detaljerna i ett projekt.

Generellt sett kan en målare sägas vara specialist på att behandla ytor av olika slag. Ett målarjobb kräver inte endast att en pensel ska strykas mot en vägg. Det handlar även om att förbereda en yta noggrant för målning. Det här sker till exempel genom att spackla, slipa och grundmåla. Överlag bör en målare ha en god känsla för färg och form.

Vad har målare för utbildning?

Vad en målare har för bakgrund kan se lite olika ut. Vissa har gått byggprogrammet på gymnasiet med inriktning måleri för att sedan fortsätta som lärling hos ett måleriföretag. De som har valt den här vägen får då först anställning som gymnasielärling.

Andra målare har helt och hållet utbildats av ett företag. De får då först en anställning som individuell lärling. Både praktik och yrkesteori står alltså måleriföretaget för. Innan en lärlingsanställning kan påbörjas behöver företaget dock få en ansökan godkänd av Måleribranschens Yrkesnämnd.

Betygskrav

Beroende på hur en elev har presterat under gymnasietiden, kan en lärlingsanställning påbörjas på olika nivåer. Normalt sett tilldelas en målerielev 2 000 utbildningstimmar efter att ha genomfört programmet på gymnasiet. Om eleven dessutom har uppnått de betygskrav som branschen ställer, kan han eller hon tillgodoräkna sig ytterligare 1 000 utbildningstimmar. Hur många utbildningstimmar en elev har är avgörande för på vilken nivå en lärlingsanställning kan påbörjas.

En elev från en annan gymnasieutbildning kan få utbildningstimmar tilldelade om han eller hon har godkända betyg i 2 500 gymnasiepoäng. En elev som inte når upp till de här betygskraven har fortfarande chans att bli målare. Dock gäller det att betygen kompletteras.

Gesällprovet

Som i många andra hantverkaryrken har en målare rättighet och skyldighet att genomföra ett gesällprov. Ett gesällprov testar både målarens teoretiska och praktiska färdigheter. Tidigare var inte teoriprovet obligatoriskt, men sedan 1 januari år 2017 är det något som alla målare ska göra. Provet granskas av representanter som är utsedda av Måleribranschens Yrkesnämnd.