Ökning av containergods till Göteborgs hamn

Ökning av containergods till Göteborgs hamn

Under 2018 ökade mängden containergods som gick till eller från Göteborgs hamn via järnväg med 13 procent. Det skriver Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande. Särskilt stor blev mängden containergods i det fjärde kapitalet då 27 procent större volymer uppmättes jämfört med året innan.

Ökningen måste ses mot bakgrund av de olika arbetsmarknadskonflikterna som drabbade Göteborgs hamn under 2017. Enligt Göteborgs Hamn kom det närliggande godset tillbaks ganska snabbt. Däremot tar det alltid längre tid att få tillbaks förtroendet för de långväga kunderna. De nya siffrorna indikerar att förtroendet nu återställts och att Göteborgs hamn och containerterminal används av allt fler svenska industribolag.

Göteborg och svensk basindustri

Göteborgs Hamn fungerar för export av svenska basindustrivaror som till exempel papper, stål och trä. Transporten går oftast med järnvägstransport från inlandet till Göteborg. Därifrån transporteras det vidare till sjöss till exportdestinationerna ute i Europa. Hamnen i Göteborg utmärker sig på det internationella planet genom att vara en av få hamnar i världen där mer än hälften av godset till och från hamnen går på järnväg. Under 2018 transporterades 59 procent av godset till eller från hamnen via järnvägsgods.

Elektroautomatik i Sverige AB förvärvas av Storskogen

Elektroautomatik i Sverige AB förvärvas av Storskogen

Under januari förvärvade Storskogen en majoritet av Elektroautomatik i Sverige AB:s aktier. Elektroautomatik i Sverige AB är en helhetsleverantör inom automation som har cirka 120 anställda på sina kontor i Göteborg och Skövde. Företaget bistår sina kunder under hela processen från idé till driftsättning. Elektroautomatik hade 2018 en omsättning på runt 260 miljoner kronor. EBITDA landade på runt 25 miljoner kronor.

Storskogens förvärv av Elektroautomatik i Sverige AB innebär ökade möjligheter att fortsätta utvecklas och växa. Storskogen grundades 2012 och är en företagsgrupp som fokuserar på att förvärva och utveckla små och mellanstora företag, främst i Sverige. I dagsläget innehåller portföljen 29 företag som tillsammans omsätter 4,5 miljarder kronor. Elektroautomatik i Sverige AB blev det första bolaget som förvärvas av Storskogen 2019.

Entreprenörskatten upprör företagare i Västra Götaland

Entreprenörskatten upprör företagare i Västra Götaland

Reaktionerna har varit många och starka kring entreprenörskatten, sedan regeringen i slutet av 2016 beslöt att se över de så kallade 3:12-reglerna. Flera företag i Västra Götaland har reagerat och även lämnat in ett remissyttrande, med förhoppning om att det nya förslaget kring entreprenörskatten helt ska avslås.

Vad innebär den nya entreprenörskatten, de så kallade 3:12-reglerna?

Reglerna kring entreprenörskatten eller 3:12-reglerna som de också kallas, är mycket komplexa. Men de justeringar man planerat att göra leder dessvärre till många försämringar, inte minst för småföretagare.

För företagare spelar reglerna kring entreprenörskatten en stor roll. De styr stora och betydande frågor kring hur man ska kunna ta ut eventuell vinst till en rimlig beskattning, eller möjligheten att nyttja utdelningen i samband med exempelvis försäljning av företaget. Frågor som nu besvarats med allt större osäkerhet.

Exempel på ändringsförslag i entreprenörskatten:

 • Skattesatsen höjs
 • Förenklingsregeln förämras
 • Tuffare krav på företagares egna löner
 • Löneunderlagsregeln försämras

Sedan Göran Perssons regering genomförde reformen av entreprenörskatten år 2005 har bestämmelserna successivt blivit bättre och gett framfång till väl näringsliv som skatteintäkter. Exempelvis genom att utdelningarna har kunnat öka, så har skatteintäkterna på dessa gjort detsamma. Även lönerna inom företagande har ökat, och det är rimligt att tro att utvecklingen bidragit till fler jobb. En trend som många befarar kommer brytas om de nya reglerna går igenom.

Många nackdelar lyfts fram

Bland de nackdelar som poängteras kring entreprenörskatten lyfts detta fram kring de sämre förutsättningarna som företagandet riskerar att möta:

 • Nyföretagande hämmas genom nya begränsningar
 • Det blir färre investeringar
 • Det blir en lägre sysselsättningsgrad
 • Regler kring aktieutdelning försämras
 • Risken ökar att företagen flyttar utomlands
 • Risk att svartjobben ökar
 • Drivkraften att anställa motverkas

Istället för det nya regelverket kring entreprenörskatten så föreslås ett motförslag att istället främja entreprenörskap, företagande och investeringar. För att  på så sätt skapa nya jobb och tillväxt. I Västra Götaland har remissyttrande lämnats in i hopp om att man ska avslå det nuvarande förslaget kring entreprenörskatten. Man befarar att de nya reglerna skulle innebära ökad osäkerhet i flera bolag i Västra Götaland.

Hur kan man förbereda sig på förändringarna?

Runt omkring i hela Västra Götaland pågår tankar och djupa debatter kring den nya entreprenörskatten. Att träffas över ett öppet seminarium eller en företagsfrukost kan vara en lösning för att förbereda sig. Dessa bör även bjuda in någon juridisk kunnig person som kan förklara det nya förslaget och vilka regler som då gäller.

Saabs konkurs bäddar för nya verksamheter i Trollhättan

Saabs konkurs bäddar för nya verksamheter i Trollhättan

Efter att Saab gick i konkurs tappade en hel del talanger sina anställningar. En som snappat upp den här kompetensen är Mathias Lindmark, grundare av startup-företaget Ellwee. Tillsammans med före detta Volvo- och Saab-anställda har han tagit fram ett multifordon med fyra hjul och en elmotor.

Det är sidan BreakIt som skriver om det nya multifordonet, som tagits fram med hjälp av den kompetens som finns i Trollhättan. Fordonet är tänkt att kunna användas i många olika syften. Just nu satsar de på att ta fram en variant av fordonet som ska kunna ersätta golfbilar. Mathias påpekar att det kan låta ”trivialt”, men att en slags effektivisering av bilarna är mycket välkommet hos golfklubbarna.

 • Ju snabbare golfrundorna blir, desto mer pengar tjänar ju golfklubbarna, säger Mathias till BreakIt.

Golf är dock inte det enda användningsområdet för Ellwee. Mathias säger också att den till exempel kan användas av personer som inte orkar gå till affären, men som ännu inte har en självbild som är förenlig med att köra permobil.

Trollhättan får goda betyg av det lokala näringslivet

Att Ellwee startades i Trollhättan behöver inte vara en slump. Trollhättan som kommun arbetar mycket med att främja det lokala näringslivet. När företagare i staden fick betygsätta de kontakter som de hade haft med kommunen, gavs idel bra betyg ut. De myndighetsutövningar som har betygsatts av företagarna är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, hälso- och miljöskydd, kontroll av livsmedel och serveringstillstånd. I bedömningarna ingår ”allt från information till bemötande, kompetens och effektivitet”.

Kanske är det detta som möjliggör nya startups som Ellwee. Undersökningen som mäter näringslivet åsikter om kommunens myndighetsutövningar kallas för ”Öppna jämförelse Företagsklimat”, och Trollhättan låg tidigare på 83:e plats av 139 undersökta kommuner. Sedan dess har kommunen klättrat en hel del och Trollhättan ligger nu på 14:e plats.

Trollhättans företagande i jämförelse med andra kommuner

Trots de goda betygen som Trollhättans myndigheter får av företagarna, är andelen företagare i staden låg jämfört med andra kommuner. Precis som i övriga landet har andelen företagare ökat långsamt under en lång period, men staden ligger fortfarande en bit under snittet.

År 2016 var andelen företagsamma individer ungefär sju och en halv procent i staden, medan snittet i Sverige var kring tolv och en halv procent, alltså en skillnad på ungefär 5 procentenheter. Den kommun med högst andel företagare var Danderyd utanför Stockholm, vars andel företagsamma individer uppgick till ca 27 procent år 2016.