Oväntat stor höjning av utdelningen från Castellum

Oväntat stor höjning av utdelningen från Castellum

Castellum överträffade analytikernas förväntningar med råge. Det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget uppvisade ett förvaltningsresultat på 733 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, vilket var mer än 13 procent över analytikerna förväntade resultat 674 miljoner kronor i snitt. Intäkterna var 1 436 miljoner kronor. Analytikerna hade förväntat sig 1 408 miljoner kronor.

Castellums VD Henrik Saxborn sa att han är mycket stolt över bolagets resultat 2018, vilket var ett av de bästa någonsin. Därmed kan Castellum tryggt fortsätta sin utdelningstradition. Det är 21:a året i rad som Castellum höjer sin utdelning till aktieägarna. Styrelsens föreslagna utdelning är på 6,1 kronor per aktie, vilket är en 15-procentig höjning jämfört med förra årets utdelning. Castellum är ett av de svenska bolag som har varit allra bäst på att regelbundet dela ut en del av vinsten till aktieägarna samtidigt som utdelningarna legat på en långsiktigt hållbar nivå. Utdelningarna från Castellum är uppdelade på två utdelningstillfällen per år – i mars och i september.

Även om resultatet är rekordbra finns det orosmoln på himlen. Henrik Saxborn pekade på att det finns indikationer på en trögare hyresmarknad och att transaktionsvolymen minskar. Samtidigt menar han att efterfrågan på kontor som ligger centralt till i tillväxtorter är fortsatt stark på grund av den låga produktionsvolymen.

Latour höjer utdelningen igen

Latour höjer utdelningen igen

Göteborgsbaserade Investmentbolaget Latour överraskar med starka siffror i det fjärde kvartalet 2018. De industriföretag som ingår i investmentbolagets portfölj redovisade en nettoomsättning på 3 216 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 21,6 procent jämfört med samma period året innan. Företagets orderingång växte med 23 procent. Latours fakturering ökade med 22 procent. Rörelseresultatet ökade med 25 procent och landade på 401 miljoner kronor. Samma period förra året var rörelseresultatet 321 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade från 12,1 procent till 12,5 procent.

Vid årsskiftet var substansvärdet per aktie 100 kronor, vilket kan jämföras med 95 kronor året innan. Resultatet per aktie minskade till 3,66 kronor från 4,37 kronor året innan. Styrelsen föreslog en höjning av utdelningen med drygt 11 procent från 2,25 kronor till 2,50 kronor per aktie. Aktiekursen steg kraftigt på rapporten. Direktavkastningen landar på cirka 2,1 procent räknat på aktiekursen som var efter att rapporten släppts. Latour tillhör de flitigaste utdelningsbolagen på börsen. Det är mer regel än undantag att investmentbolaget höjer sin utdelning från år till år.

Volvos styrelse föreslår stor utdelning

Volvos styrelse föreslår stor utdelning

Lastbilstillverkaren Volvo AB levererade i det fjärde kvartalet ett rörelseresultat över förväntan. Resultatet blev 3597 miljoner kronor, vilket ska ställas mot det resultat på 3470 miljoner som analytikernas hade förväntat sig i snitt. Nettoorderingången minskade med 14 procent, vilket var under analytikernas förväntan. Däremot blev omsättningen bättre än beräknat. Även det justerade rörelseresultatet på 10 597 miljoner kronor var en bit ovanför analytikernas förväntningar.

Volvos VD Martin Lundstedt sa att 2018 blev ett rekordår för Volvokoncernen. Han tillade att såväl Lastbilar som Financial Services, Volvo Penta och Anläggningsmaskiner uppvisade sina högsta justerade rörelseresultat någonsin.

Över 17 % ökning av befintlig utdelning

Mot bakgrund av det goda året som Volvo nu lägger bakom sig föreslog styrelsen en utdelningshöjning med drygt 17 procent från 4,25 kronor till 5 kronor per aktie. Dessutom föreslår styrelsen en extrautdelning på 5 kronor per aktie. Den totala utdelningen för 2018, vilken kommer att delas ut till aktieägarna i april 2019, blir alltså 10 kronor per aktie. Det motsvarar en direktavkastning på över 7,5 procent baserat på aktiekursen vid rapporteringstillfället.

Sist Volvo hade en utdelning i denna storleksklass var för räkenskapsåret 2006. I början av finanskrisen sänktes utdelningen och för räkenskapsåret 2009 uteblev den helt och hållet. Sedan dess har Volvos utdelning återinförts men har mestadels legat på 3 kronor per aktie. Förra året höjdes den till 4,25 kronor per aktie.

Utdelningshöjning i SKF

Utdelningshöjning i SKF

Göteborgsföretaget SKF rapporterade ett resultat efter skatt för det fjärde kvartalet 2018 som översteg analytikernas förväntan med råge. Resultatet ökade med drygt 11 procent jämfört med samma kvartal året innan och landade på 2 183 miljoner kronor. Analytikerna blev överraskade då de hade hoppats på blyga 1 745 miljoner kronor. Omsättningen ökade till 21 192 miljoner kronor från förra årets 19 481 miljoner kronor, men låg i linje med analytikernas förväntningar. Rörelseresultatet ökade med nästan 44 procent och rörelsemarginalen blev 13,7 procent. Resultatet per aktie var 4,63 kronor, en ökning med drygt 12 procent från samma period året innan.

SKF:s styrelse föreslår en höjning av utdelningen till 6 kronor per aktie, vilket motsvarar en utdelningshöjning med 9 procent. Det är första gången på sju år som SKF höjer utdelningen. Strax efter rapporten låg direktavkastningen i SKF på 4 procent, givet att styrelsens förslag på utdelning godkänns av bolagsstämman.