Latour höjer utdelningen igen

Göteborgsbaserade Investmentbolaget Latour överraskar med starka siffror i det fjärde kvartalet 2018. De industriföretag som ingår i investmentbolagets portfölj redovisade en nettoomsättning på 3 216 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 21,6 procent jämfört med samma period året innan. Företagets orderingång växte med 23 procent. Latours fakturering ökade med 22 procent. Rörelseresultatet ökade med 25 procent och landade på 401 miljoner kronor. Samma period förra året var rörelseresultatet 321 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade från 12,1 procent till 12,5 procent.

Vid årsskiftet var substansvärdet per aktie 100 kronor, vilket kan jämföras med 95 kronor året innan. Resultatet per aktie minskade till 3,66 kronor från 4,37 kronor året innan. Styrelsen föreslog en höjning av utdelningen med drygt 11 procent från 2,25 kronor till 2,50 kronor per aktie. Aktiekursen steg kraftigt på rapporten. Direktavkastningen landar på cirka 2,1 procent räknat på aktiekursen som var efter att rapporten släppts. Latour tillhör de flitigaste utdelningsbolagen på börsen. Det är mer regel än undantag att investmentbolaget höjer sin utdelning från år till år.