AB Ekonomicentrum i Alingsås

Ekonomicentrum i Alingsås är en personlig revisionsbyrå som har engagerade medarbetare. Det är ett fristående redovisnings- och revisionsföretag som inriktar sig främst mot små och medelstore företag. Ekonomicentrums framgångar tillskriver företaget de medarbetare som jobbar på företaget. Personalen är lyhörd och har en lång erfarenhet samt bred kompetens inom redovisning och revision. Det är viktigt att känna förtroende för sin ekonomiska rådgivare. Detta förtroende är någonting som Ekonomicentrum i Alingsås värdesätter och målet är att företagets kunders ekonomi ska sättas i centrum. Det är också tanken bakom företagsnamnet, Ekonomicentrum. Företaget tillhandahåller tjänster inom revision, bokslut, löpande redovisning, löneadministration, deklarationer, avveckling av bolag och bolagsbildningar, skattekonsultationer och andra ekonomiska konsultationer. Ekonomicentrum i Alingsås erbjuder också en totallösning, som ger dig som företagare mer tid att fokusera på kärnan i din verksamhet.

Företaget är dock medvetna om att förtroendet inte bara är en känsla, utan så mycket mer. Dess kompetens bygger på kunskap och erfarenhet. Företaget tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning, skatter samt annan affärsrådgivning och dessa tjänster håller en hög kvalitet. Valet av revisor och ekonomisk rådgivare är ett beslut som under en lång tid framöver kommer att ha en inverkan på såväl dig som ditt företag. Genom att välja rätt rådgivare får du också en trygghet när det gäller privatekonomiska frågor. Ekonomicentrums affärsidé är att utföra kvalificerad revision, ekonomisk rådgivning och skattekonsultationer till ägarledda företag i sitt närområde. Målsättningen är att erbjuda dessa företag och dess ägare dels en bättre tjänst till ett mer konkurrenskraftigt pris än de större revisionsbyråerna, men också att erbjuda ett nära och personlig engagemang.