GBB Berglund Consulting AB (Gunn-Britt Berglund)

Gun-Britt Berglund är en fristående redovisningskonsult och rådgivningskonsult som har en lokal förankring i Vänersborg, samt ett väl upparbetat nätverk i trakten. Hennes erfarenhet av från branschen sträcker sig ända vägen tillbaka till 1985 och hon har sedan 1988 arbetat som auktoriserad revisor. Nu har hon dock börjat arbeta ännu närmare kunderna med frågor inom redovisning och ekonomisk rådgivning. Gun-Britt tillhandahåller tjänster inom redovisning, bokföring och rådgivning och har sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Vänersborg, men verkar i hela Västra Götalandsregionen. Hon tar sig gärna till ditt företag för att arbeta på plats i din verksamhet.

Som kund hos Gun-Britt Berglund kan du i förtroende höra av dig med frågor som gäller nystart av företag, val av företagsform, bolagsrelaterade frågor, redovisning, bokslut, årsredovisning, årsbokslut, inkomstdeklaration, kontakter med Skatteverket, ekonomisk konsultation samt utredningar. Gun-Britts kunder är egenföretagare och familjeföretagare med en eller flera anställda, olika enheter inom Svenska kyrkan, idrottsföreningar och bostadsrättsföreningar. Även större företag inom tillverkningsbranschen samt fastighetsbolag är kunder hos Gun-Britt. Hon är dessutom redovisningsrådgivare på Nyföretagarcentrum Väst.

De tjänster som Gun-Britt Berglund tillhandahåller innefattar bland annat följande, men är inte begränsade till dessa:

 • Bokslut
 • Budget
 • Bolagsbildning
 • Ekonomiska utredningar
 • Kalkyler
 • Inkomstdeklarationer
 • Likvidationer
 • Löneredovisning
 • Redovisning
 • Rådgivning inom ekonomi
 • Nystart av företag
 • Val av företagsform
 • Årsbokslut
 • Årsredovisningar
 • Kontakt med skatteverket

Gun-Britt är en redovisningskonsult som har en examen från Handelshögskolan i Göteborg samt drygt 30 års erfarenhet, dels som egenföretagare, men också genom PWC och Nyföretagarcentrum. Hennes huvudsakliga verksamhetsområde är Vänersborg, Trollhättan, Göteborg och närbelägna områden.

Uddevalla Bokförings- & Revisionsbyrå AB

Företaget har funnits i Uddevalla sedan början av 1950-talet. Byrån erbjuder tjänster inom redovisning, revision och ekonomisk konsultation. Byrån har åtta medarbetare som alla är redovisningskonsulter eller revisorer. Byrån arbetar oftast med små eller medelstora företag och samarbetar även med erfarna skattekonsulter när sådana behövs. Flera av medarbetarna är medlemmar i branschorganisationen FAR, som är till för professionella som lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer samt skatterådgivare, vilket innebär att byråns arbete kvalitetsgranskas löpande.

Uddevalla Bokförings- & Revisionsbyrå AB erbjuder många olika tjänster inom redovisning där kunden givetvis bestämmer behovet. Tjänsterna kan exempelvis innefatta kontering av verifikationer, registrering i ett bokföringsprogram, rapportering till myndigheter, analys av rapporter, kontakt med myndigheter eller löpande konsultationer. När ditt företag behöver upprätta bokslut och årsredovisningar kan byrån hjälpa dig. En revisor kan hjälpa dig och ditt företag med att få verksamhetens lönsamhet att växa och skapa en trovärdighet i årsredovisningen tillsammans med en revisionsberättelse. Är du istället i starten med att bygga upp ett nytt företag kan du också anlita denna byrå. De kan till exempel hjälpa dig med bolagsbildning, kontakt med myndigheter samt upprätta fungerande rutiner.

Byrån värdesätter ett personligt bemötande och tillsammans med kunskap och engagemang gör de allt för att kunden ska bli nöjd med deras arbete. Målet är att de själva ska vara uppdaterade inom sina olika områden för att på så sätt kunna hjälpa kunden på bästa möjliga sätt. För nya kunder erbjuder byrån en timmes gratis konsultation. År 2015 hade byrån en omsättning om 5,4 miljoner kronor.

 

Kjellbergs Revisionsbyrå

Kjellbergs Revisionsbyrå är en revisionsbyrå i Trollhättan som har drygt 30 års erfarenhet av ekonomi och redovisning. Detta borgar för att företaget kan hjälpa dig att planera och budgetera verksamhetens ekonomi på ett smidigt och effektivt sätt. Företaget är verksamt i Trollhättan och Stenungsund, där man hjälper såväl mindre som större företag med olika tjänster såsom redovisning, revision och rådgivning. Företaget startades 2003 och har som ambition att vara “mer än en revisionsbyrå”. Genom att anlita företaget, säkerställer du att din redovisning sköts på ett korrekt sätt, samt att gällande lagstiftning efterlevs. Du kan också få rådgivning och bolla idéer med revisionsbyrån.

Drygt 90 procent av de svenska företagen är ägarledda familjeföretag, som drivs av entreprenörer och individer som ägnar en stor del av sin tid och sina liv åt dessa företag. Här kommer revisorn in i bilden som en viktig resurs. Med över 30 års erfarenhet inom revision och redovisning, kan Kjellbergs Revisionsbyrå hjälpa dig så att din bokföring stämmer, att skattelagstiftningen efterlevs och att din årsredovisning kommer in i tid. Detta gör att du istället kan ägna din tid och energi åt att fokusera på kärnverksamheten i ditt företag. Du får också konsultation och personlig rådgivning.

De tjänster som Kjellbergs Revisionsbyrå tillhandahåller inkluderar skatt- och företagsrådgivning, samt bokföring och redovisning. Denna revisionsbyrå, som anser att långsiktighet och kontinuitet i samarbetet mellan dig och revisionsbyrån är viktigt samt ser värdet i den relation mellan byråns medarbetare och kunderna som över tid byggs upp, hittar du på Österlånggatan 34 i Trollhättan.

RevisorsCentrum

RevisorsCentrum är en revisionsbyrå i Skövde som har engagerade medarbetare och en personlig touch. Bland det breda urvalet av tjänster som företaget tillhandahåller, hittar du alla de delar som kan avlasta dig som företagare i ditt administrativa arbete. Företaget kan till exempel hjälpa dig med revision, redovisning, deklarationer, skatterrådgivning, avveckling av bolag, bolagsbildning, ekonomisk konsultation och mycket annat. Företaget är en medelstor revisions- och redovisningsbyrå som har en gedigen erfarenhet från en rad olika branscher. På företaget arbetar totalt 14 medarbetare, varav fyra är auktoriserade revisorer och sex är auktoriserade redovisningskonsulter.

Företagets grundare arbetade under 80-talet tillsammans på SpaRev (Sparbankernas Revisionsbyrå). Det företaget köptes 1990 av KPMG Bohlins, vilket ledde till att de fyra revisorerna Birgitta Larsson, Johnny Ljungberg, Lage Rubenson och Jan-Olof Oscarsson 1992 startade RevisorsCentrum Larsson & Co AB ihop med fyra andra medarbetare. 1997 bytte revisionsbyrån namn till det nuvarande namnet RevisorsCentrum i Skövde AB. I början av 2012 hade byrån växt sig för stort för sitt dåvarande kontor och flyttade in i nya lokaler på Skolgatan 22 i Skövde, där du idag kan hitta företaget.

Revisionsbyrån ägs idag av de tre delägarna Anders Karlsson, Sofia Gustavsson och Staffan Jansson. Byråns målsättning är att ge sina kunder en god personlig service och en produkt som har en hög kvalitet men ändå ett rimligt pris. Du som kund ska få ett mervärde genom att anlita byrån. Detta mervärde består i tillgång till byråns kompetens och erfarenhet men också av den höga kvaliteten på de produkter som byrån tillhandahåller.

Guide Revision

Guide Revision är en revisionsbyrå med kontor i såväl Lerum som Alingsås. På företaget arbetar cirka 40 revisorer, löneadministratörer och redovisningskonsulter. Företaget tillhandahållet en rad olika tjänster inom redovisning och övrig ekonomihantering. Revision och redovisning är kärnan i företagets verksamhet, men företaget arbetar även med bland annat lönebearbetning, bokslut, skatteärenden och starta eget-rådgivning. Företagets affärsidé är att tillhandahålla kompletta tjänster inom revision och redovisning med ett stort inslag av värdeskapande rådgivning, för att bidra till företagets kunders framgång.

Guide Revision har arbetat med flera olika branscher, såsom dagligvaruhandeln, bensinstationer och bilverkstäder, postorderföretag, konsultföretag, hotell, restauranger, biluthyrningsföretag, bostadsrättsföreningar, byggföretag, och fastighetsförmedlare. De tjänster som företaget använder inom området redovisning inkluderar redovisning, årsbokslut, deklarationer, revision, verksamhetsstyrning, lönehantering och skatterådgivning. Genom att använda företagets redovisningstjänster, får du dels en bättre koll på din verksamhet men också mer tid över till ditt företags kärnverksamhet.

Du kan också outsourca din controllerfunktion till Guide Revision. Företaget hjälper företagare, franchisetagare och enskilda detaljister i större kedjor att få mer tid över till att kunna fokusera på sin kärnverksamhet, genom att kunna lägga ut en stor del av det administrativa arbetet. Guide Revision upprättar i samråd med dig en ekonomisk handlingsplan och en budget, och tar hand om den ekonomiska uppföljningen. Företaget kan också komma med åtgärdsförslag för exempelvis hur din verksamhet skulle kunna bli mer lönsam. De controllerfunktioner som företaget kan hjälpa till med inkluderar budget, månadsbokslut, resultatanalys, bokslut och årsredovisning, samt rådgivning i lönsamhetsfrågor. Företaget tillhandahåller också tjänster inom områdena revision och lön, samt hjälp och stöd till personer som ska starta eget företag.

Kungälvs Revisionsbyrå AB

Kungälvs Revisionsbyrå AB är en del i LR Revision & Redovisning, vilket innebär att företaget är en del av ett nätverk av över 70 lokalt ägda revisions- och redovisningsbyråer i Sverige. Detta nätverk ger byrån tillgång till specialister, kompetensutveckling och ett internationellt kontaktnät. Byrån arbetar främst med små och medelstora företag och har nio anställda i verksamheten, vilka är revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter samt civilekonomer.

Tjänsterna som byrån erbjuder är inom området redovisning, revision och rådgivning. Inom redovisning återfinns ett flertal olika tjänster som utformas efter kundens egna behov, som till exempel bokföring, ekonomisk rapportering och skattefrågor. Revisionsbyrån kan hjälpa ditt företag med att införa och upprätthålla rutiner, till exempel genom att välja rätt program eller system för internkontroll. De erbjuder även tjänster som löpande bokföring, att ta hand om rapportering till myndigheter eller att hantera lönerna.

Att hjälpa till och planera, analysera och beräkna konsekvenserna av olika alternativ är också en tjänst som erbjuds, likaså att årsredovisningen blir gjord enligt en god redovisningssed. Givetvis kan ditt företag anlita byrån för både revision- och redovisningsuppdrag, vilket gör att du får två kontaktpersoner på byrån som samordnar de resurser som finns på byrån. Dock är inte revisorn med i redovisningsuppdraget då det är viktigt med en oberoende revision. Du kan också anlita byrån för rådgivning där ditt företag analyseras utifrån helheten, för att sedan se och analysera framåt, oavsett om det gäller budget eller konsekvenserna av nyanställningar. På Kungälvs Revisionsbyrå AB kan du och ditt företag få råd och stöd inom olika områden såsom ekonomisk planering.

AB Ekonomicentrum i Alingsås

Ekonomicentrum i Alingsås är en personlig revisionsbyrå som har engagerade medarbetare. Det är ett fristående redovisnings- och revisionsföretag som inriktar sig främst mot små och medelstore företag. Ekonomicentrums framgångar tillskriver företaget de medarbetare som jobbar på företaget. Personalen är lyhörd och har en lång erfarenhet samt bred kompetens inom redovisning och revision. Det är viktigt att känna förtroende för sin ekonomiska rådgivare. Detta förtroende är någonting som Ekonomicentrum i Alingsås värdesätter och målet är att företagets kunders ekonomi ska sättas i centrum. Det är också tanken bakom företagsnamnet, Ekonomicentrum. Företaget tillhandahåller tjänster inom revision, bokslut, löpande redovisning, löneadministration, deklarationer, avveckling av bolag och bolagsbildningar, skattekonsultationer och andra ekonomiska konsultationer. Ekonomicentrum i Alingsås erbjuder också en totallösning, som ger dig som företagare mer tid att fokusera på kärnan i din verksamhet.

Företaget är dock medvetna om att förtroendet inte bara är en känsla, utan så mycket mer. Dess kompetens bygger på kunskap och erfarenhet. Företaget tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning, skatter samt annan affärsrådgivning och dessa tjänster håller en hög kvalitet. Valet av revisor och ekonomisk rådgivare är ett beslut som under en lång tid framöver kommer att ha en inverkan på såväl dig som ditt företag. Genom att välja rätt rådgivare får du också en trygghet när det gäller privatekonomiska frågor. Ekonomicentrums affärsidé är att utföra kvalificerad revision, ekonomisk rådgivning och skattekonsultationer till ägarledda företag i sitt närområde. Målsättningen är att erbjuda dessa företag och dess ägare dels en bättre tjänst till ett mer konkurrenskraftigt pris än de större revisionsbyråerna, men också att erbjuda ett nära och personlig engagemang.