Ny regionschef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland

År 2017 fick Svenskt Näringsliv i Västra Götaland en ny regionschef. Den nya chefen heter Anna Gillek. Anna Gillek har tidigare arbetat på en liknande tjänst, fast då var det för Jönköpings län.

Företag och företagsamma människor är viktiga för välfärden

Det var den 3:e april 2017 som Anna Gillek tillträde rollen som regionschef i Västra Götaland. Hon ser redan nu många styrkor i regionen, som det ska bli intressant att få jobba med. Men Anna Gillek menar att det också är oerhört viktigt att lyfta fram de förbättringsområden som företagare i regionen upplever.

För Anna Gillek är det viktigt att människor ska få en ökad förståelse och kunskap kring företag och företagare. Ett exempel kan vara hur företagens vardag ser ut. Hur ser verkligheten ut för näringslivet i regionen? För att skapa ett gott företagsklimat måste alla företag få möjlighet att växa och att utvecklas. Att företag och företagsamma människor är viktiga poängterar hon starkt, inte minst som en grund för vår välfärd. Gilleks roll kommer i många sammanhang handla om att lyfta företagens frågor in i de politiska debatterna.

Stor erfarenhet av utmaningar för näringslivet

För Anna Gillek har erfarenheterna från Jönköping förberett henne på många viktiga områden, som även kan komma att utmana näringslivet i Västra Götaland:

Ökad vilja av valfrihet inom vård och skola

Företagande inom välfärden har utvecklats och tar mer plats i samhället idag än vad det gjorde för några år sedan. Detta inte minst på grund av att människor önskar valfrihet, även när det gäller sjukvård. Nu för tiden är det också vanligare att man vill välja vilken skola som barnen ska gå på.

Brist på rätt kompetens

Kompetensförsörjning har varit en av de stora och viktigaste frågorna som Gillek arbetade med i Jönköping. Som en av många åtgärder lyfter Gillek vikten av rätt utbildning. De allra flesta kan få ett jobb på ett företag efter en utbildning på en yrkeshögskola. Hon lyfter samtidigt en varning till elever som vill läsa ett studieförberedande gymnasieprogram, men därefter inte väljer att studera vidare. I de fallen finns riskerna att man inte har kompetensen som behövs på arbetsmarknaden.

Nyanländas väg in på arbetsmarknaden

En annan utmaning som Anna Gillek har stor erfarenhet ifrån är att få in de nyanlända på arbetsmarknaden. För att det ska gå effektivt eftersträvar hon att man måste hitta smidigare och enklare system.

Internationell påverkan

Slutligen är Anna Gillek väl medveten om många utmaningar som rör framtiden, inte minst hur framtida företagare kan tänkas påverkas av exempelvis Brexit eller USA.