Söne El AB

Söne El AB är din lokala elektriker i Lidköping. Detta elföretag kan hjälpa dig med allt som har med el, energi och teknik att göra. Företaget kan erbjuda dig en helhetslösning där du själv beslutar om i vilken utsträckning du önskar engagera dig genom att själv utföra en del av jobbet, om du nu önskar göra det. De kan åta sig alla uppdrag och inget jobb anses vara för stort eller för litet för denna lokala elektriker. Genom att höra av dig till företaget får du en personlig kontakt.

Söne El har nyligen börjat med vatten, avlobb och fiber i Söne, Skalunda och Hindensrev. Kontoret är beläget på Karlstorpsvägen 5 i Lidköping och du kan även kontakta företaget via telefon eller e-post. De har också en facebooksida som du kan följa för att hålla dig uppdaterad om vad som sker kring företaget. De typer av arbeten som företaget utför inkluderar det mesta inom service, elinstallationer, nyproduktion, smarta hem, industri, elreparationer, industriautomattion, processautomation, data, tele och larm, övervakning, fiber, solceller, programmering, markvärme, bergvärme, luftkonditionering, termografering och mobil kyla.

Söne El har dussinet anställda och dessa inkluderar bland annat installatörer av olika slag. Söne Els personal har den behörighet som krävs för att utföra elinstallationer inom bostäder, kontor, lantbruk och industri. De tillhandahåller också elservice, vilket omfattar underhåll och felavhjälpning. Företaget kan också utföra så kallat EIO eltest, för att kontrollera att din elanläggning inte har dolda elfel, vilka kan ge upphov till allvarliga konsekvenser. Företaget jobbar uteslutande med produkter av hög kvalitet.