El-Väst Installations AB

El-Väst Installations AB är ett företag i Uddevalla som sysslar med det mesta inom elarbeten. Hos detta företag kan du köpa tjänster som nyinstallationer, renovering och ombyggnader, servicearbeten, drift och underhåll inom industrin, elsäkerhet till exempel EIO-test och åskskydd, datanät, lagerförsäljning samt projektering och ljusberäkningar. Om du avser att göra en nyinstallation tar företaget hand om allt från start till slutmontering, oavsett storleken på anläggningen.

Företaget utför nyinstallationer inom starkström och tar då hand om hela förfarandet, från starten av installationen till slutmonteringen. Det enda du behöver göra är att visa anläggningens ritning, så tar El-Väst Installations AB hand om installationen. Företaget utför nyinstallationer i alla typer av anläggningar av olika storlekar och kvalitetssäkrar arbetet vilket minimerar risken för missförstånd och misstag.

Givetvis kvalitetssäkrar företaget arbetet för att bland annat undvika missförstånd. Industriinstallationer är ett av de områden som företaget besitter mest kunskap om, och de utför exempelvis nyinstallationer, skötsel, underhåll, kraft och styr samt maskininstallationer. När det kommer till villor och lägenheter så kan företaget bland annat hjälpa till med ROT-renoveringar och om- och tillbyggnader. Företaget kan även erbjuda tjänster inom belysning och har du funderingar kring detta, kontakta El-Väst för att få hjälp med dina belysningslösningar.

Företaget arbetar med leverantörer och samarbetspartners som exempelvis Norlys, Elko, Pentair och Svensk solenergi. Företaget utför sina elinstallationer på ett seriöst och säkert sätt och lämnar även garanti på sina utförda tjänster och leveranser. Företaget har 16 anställda och hade år 2015 en omsättning på nästan 22 miljoner kronor.