Företagsjättar bakom AI-center

Den 6 februari slog AI Innovation of Sweden upp portarna på Lindholmen Science Park i Göteborg. Detta är ett nationellt center för Artificiell Intelligens som ska verka för att AI i högre utsträckning ska kunna tillämpas inom näringsliv och samhälle. Idén är att de deltagande företagen ska dela på data och kunskap, jobba för säkerhet i AI-frågor och öka transparensen inom forskningen.

Ett antal aktörer står bakom denna satsning. Störste investerare är Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet. Dessutom är ett 40-tal bolag anslutna. Här hittar vi bland annat Ericsson, AstraZeneca, Veoneer, CEVT, Qamcom, Semcon och Rymdstyrelsen.

Fler AI-center i Sverige

Den långsiktiga planen är att öppna fler AI-center på andra håll i landet. Varje AI-center ska få sin särskilda profil för att de ska komplettera varandra på ett heltäckande sätt. Satsningen i Göteborg är den första ”noden” i detta nätverk av forskningscentrum för AI. Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson sa att Sverige måste kraftsamla för innovation och forskning inom AI för att stärka vår konkurrenskraft på sikt och ta fram lösningar som möter de viktiga samhällsbehoven.