Utdelningshöjning i SKF

Göteborgsföretaget SKF rapporterade ett resultat efter skatt för det fjärde kvartalet 2018 som översteg analytikernas förväntan med råge. Resultatet ökade med drygt 11 procent jämfört med samma kvartal året innan och landade på 2 183 miljoner kronor. Analytikerna blev överraskade då de hade hoppats på blyga 1 745 miljoner kronor. Omsättningen ökade till 21 192 miljoner kronor från förra årets 19 481 miljoner kronor, men låg i linje med analytikernas förväntningar. Rörelseresultatet ökade med nästan 44 procent och rörelsemarginalen blev 13,7 procent. Resultatet per aktie var 4,63 kronor, en ökning med drygt 12 procent från samma period året innan.

SKF:s styrelse föreslår en höjning av utdelningen till 6 kronor per aktie, vilket motsvarar en utdelningshöjning med 9 procent. Det är första gången på sju år som SKF höjer utdelningen. Strax efter rapporten låg direktavkastningen i SKF på 4 procent, givet att styrelsens förslag på utdelning godkänns av bolagsstämman.