Guide Revision

Guide Revision är en revisionsbyrå med kontor i såväl Lerum som Alingsås. På företaget arbetar cirka 40 revisorer, löneadministratörer och redovisningskonsulter. Företaget tillhandahållet en rad olika tjänster inom redovisning och övrig ekonomihantering. Revision och redovisning är kärnan i företagets verksamhet, men företaget arbetar även med bland annat lönebearbetning, bokslut, skatteärenden och starta eget-rådgivning. Företagets affärsidé är att tillhandahålla kompletta tjänster inom revision och redovisning med ett stort inslag av värdeskapande rådgivning, för att bidra till företagets kunders framgång.

Guide Revision har arbetat med flera olika branscher, såsom dagligvaruhandeln, bensinstationer och bilverkstäder, postorderföretag, konsultföretag, hotell, restauranger, biluthyrningsföretag, bostadsrättsföreningar, byggföretag, och fastighetsförmedlare. De tjänster som företaget använder inom området redovisning inkluderar redovisning, årsbokslut, deklarationer, revision, verksamhetsstyrning, lönehantering och skatterådgivning. Genom att använda företagets redovisningstjänster, får du dels en bättre koll på din verksamhet men också mer tid över till ditt företags kärnverksamhet.

Du kan också outsourca din controllerfunktion till Guide Revision. Företaget hjälper företagare, franchisetagare och enskilda detaljister i större kedjor att få mer tid över till att kunna fokusera på sin kärnverksamhet, genom att kunna lägga ut en stor del av det administrativa arbetet. Guide Revision upprättar i samråd med dig en ekonomisk handlingsplan och en budget, och tar hand om den ekonomiska uppföljningen. Företaget kan också komma med åtgärdsförslag för exempelvis hur din verksamhet skulle kunna bli mer lönsam. De controllerfunktioner som företaget kan hjälpa till med inkluderar budget, månadsbokslut, resultatanalys, bokslut och årsredovisning, samt rådgivning i lönsamhetsfrågor. Företaget tillhandahåller också tjänster inom områdena revision och lön, samt hjälp och stöd till personer som ska starta eget företag.