Kjellbergs Revisionsbyrå

Kjellbergs Revisionsbyrå är en revisionsbyrå i Trollhättan som har drygt 30 års erfarenhet av ekonomi och redovisning. Detta borgar för att företaget kan hjälpa dig att planera och budgetera verksamhetens ekonomi på ett smidigt och effektivt sätt. Företaget är verksamt i Trollhättan och Stenungsund, där man hjälper såväl mindre som större företag med olika tjänster såsom redovisning, revision och rådgivning. Företaget startades 2003 och har som ambition att vara “mer än en revisionsbyrå”. Genom att anlita företaget, säkerställer du att din redovisning sköts på ett korrekt sätt, samt att gällande lagstiftning efterlevs. Du kan också få rådgivning och bolla idéer med revisionsbyrån.

Drygt 90 procent av de svenska företagen är ägarledda familjeföretag, som drivs av entreprenörer och individer som ägnar en stor del av sin tid och sina liv åt dessa företag. Här kommer revisorn in i bilden som en viktig resurs. Med över 30 års erfarenhet inom revision och redovisning, kan Kjellbergs Revisionsbyrå hjälpa dig så att din bokföring stämmer, att skattelagstiftningen efterlevs och att din årsredovisning kommer in i tid. Detta gör att du istället kan ägna din tid och energi åt att fokusera på kärnverksamheten i ditt företag. Du får också konsultation och personlig rådgivning.

De tjänster som Kjellbergs Revisionsbyrå tillhandahåller inkluderar skatt- och företagsrådgivning, samt bokföring och redovisning. Denna revisionsbyrå, som anser att långsiktighet och kontinuitet i samarbetet mellan dig och revisionsbyrån är viktigt samt ser värdet i den relation mellan byråns medarbetare och kunderna som över tid byggs upp, hittar du på Österlånggatan 34 i Trollhättan.