Inter El AB

Inter El AB är ett elföretag beläget i Kungälv, som kan hjälpa dig med alla sorters elarbeten som du kan vara i behov av, oavsett om du är företags- eller privatkund. Företaget har sitt ursprung i Kungälvs Elektriska AB som grundades år 1939. Sedan köptes flera företag upp och då samlades alla dessa under ett nytt namn – Inter El AB. Företagets ambition är att erbjuda kunden kostnadseffektiva lösningar som bygger på en nyare och smartare teknik. Inter El AB följer riktlinjerna i EIO Q Ledningssystem som är ett hjälpmedel för utveckling och samordning och som hjälper företaget att bibehålla sina hög kvalitet inom området.

Företaget erbjuder tjänster inom det mesta som har med el att göra och kan bland annat erbjuda elinstallationer i Kungälv och närområdet för privatkunder som önskar installera tvättmaskin, en butik som ska installera ett passersystem eller en fastighetsägare som ska installera fasadbelysning och givetvis mycket, mycket mera. För varje projekt som företaget tar sig an så tar de också fram en lösning som är optimal ur både ett kvalitets- och kostnadsmässigt perspektiv. Andra tjänster som företaget erbjuder är elservice och elentreprenader inom Göteborgs-, Kungälvs- och Stenungsundsområdet för exempelvis byggföretag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Företaget har en egen entreprenadavdelning som hjälpa till att lägga upp arbetet med ansvar, innovation och kostnadseffektivitet. Företaget installerar även larm- och passersystem på arbetsplatser, bostadshus med flera, installerar och servar nätverk för data- och telesystem samt installerar och servar belysning i butiker och parker med flera.