Kungälvs Revisionsbyrå AB

Kungälvs Revisionsbyrå AB är en del i LR Revision & Redovisning, vilket innebär att företaget är en del av ett nätverk av över 70 lokalt ägda revisions- och redovisningsbyråer i Sverige. Detta nätverk ger byrån tillgång till specialister, kompetensutveckling och ett internationellt kontaktnät. Byrån arbetar främst med små och medelstora företag och har nio anställda i verksamheten, vilka är revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter samt civilekonomer.

Tjänsterna som byrån erbjuder är inom området redovisning, revision och rådgivning. Inom redovisning återfinns ett flertal olika tjänster som utformas efter kundens egna behov, som till exempel bokföring, ekonomisk rapportering och skattefrågor. Revisionsbyrån kan hjälpa ditt företag med att införa och upprätthålla rutiner, till exempel genom att välja rätt program eller system för internkontroll. De erbjuder även tjänster som löpande bokföring, att ta hand om rapportering till myndigheter eller att hantera lönerna.

Att hjälpa till och planera, analysera och beräkna konsekvenserna av olika alternativ är också en tjänst som erbjuds, likaså att årsredovisningen blir gjord enligt en god redovisningssed. Givetvis kan ditt företag anlita byrån för både revision- och redovisningsuppdrag, vilket gör att du får två kontaktpersoner på byrån som samordnar de resurser som finns på byrån. Dock är inte revisorn med i redovisningsuppdraget då det är viktigt med en oberoende revision. Du kan också anlita byrån för rådgivning där ditt företag analyseras utifrån helheten, för att sedan se och analysera framåt, oavsett om det gäller budget eller konsekvenserna av nyanställningar. På Kungälvs Revisionsbyrå AB kan du och ditt företag få råd och stöd inom olika områden såsom ekonomisk planering.