Kungälvs Revisionsbyrå AB

Kungälvs Revisionsbyrå AB är en del i LR Revision & Redovisning, vilket innebär att företaget är en del av ett nätverk av över 70 lokalt ägda revisions- och redovisningsbyråer i Sverige. Detta nätverk ger byrån tillgång till specialister, kompetensutveckling och ett internationellt kontaktnät. Byrån arbetar främst med små och medelstora företag och har nio anställda i verksamheten, vilka är revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter samt civilekonomer.

Tjänsterna som byrån erbjuder är inom området redovisning, revision och rådgivning. Inom redovisning återfinns ett flertal olika tjänster som utformas efter kundens egna behov, som till exempel bokföring, ekonomisk rapportering och skattefrågor. Revisionsbyrån kan hjälpa ditt företag med att införa och upprätthålla rutiner, till exempel genom att välja rätt program eller system för internkontroll. De erbjuder även tjänster som löpande bokföring, att ta hand om rapportering till myndigheter eller att hantera lönerna.

Att hjälpa till och planera, analysera och beräkna konsekvenserna av olika alternativ är också en tjänst som erbjuds, likaså att årsredovisningen blir gjord enligt en god redovisningssed. Givetvis kan ditt företag anlita byrån för både revision- och redovisningsuppdrag, vilket gör att du får två kontaktpersoner på byrån som samordnar de resurser som finns på byrån. Dock är inte revisorn med i redovisningsuppdraget då det är viktigt med en oberoende revision. Du kan också anlita byrån för rådgivning där ditt företag analyseras utifrån helheten, för att sedan se och analysera framåt, oavsett om det gäller budget eller konsekvenserna av nyanställningar. På Kungälvs Revisionsbyrå AB kan du och ditt företag få råd och stöd inom olika områden såsom ekonomisk planering.

Inter El AB

Inter El AB är ett elföretag beläget i Kungälv, som kan hjälpa dig med alla sorters elarbeten som du kan vara i behov av, oavsett om du är företags- eller privatkund. Företaget har sitt ursprung i Kungälvs Elektriska AB som grundades år 1939. Sedan köptes flera företag upp och då samlades alla dessa under ett nytt namn – Inter El AB. Företagets ambition är att erbjuda kunden kostnadseffektiva lösningar som bygger på en nyare och smartare teknik. Inter El AB följer riktlinjerna i EIO Q Ledningssystem som är ett hjälpmedel för utveckling och samordning och som hjälper företaget att bibehålla sina hög kvalitet inom området.

Företaget erbjuder tjänster inom det mesta som har med el att göra och kan bland annat erbjuda elinstallationer i Kungälv och närområdet för privatkunder som önskar installera tvättmaskin, en butik som ska installera ett passersystem eller en fastighetsägare som ska installera fasadbelysning och givetvis mycket, mycket mera. För varje projekt som företaget tar sig an så tar de också fram en lösning som är optimal ur både ett kvalitets- och kostnadsmässigt perspektiv. Andra tjänster som företaget erbjuder är elservice och elentreprenader inom Göteborgs-, Kungälvs- och Stenungsundsområdet för exempelvis byggföretag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Företaget har en egen entreprenadavdelning som hjälpa till att lägga upp arbetet med ansvar, innovation och kostnadseffektivitet. Företaget installerar även larm- och passersystem på arbetsplatser, bostadshus med flera, installerar och servar nätverk för data- och telesystem samt installerar och servar belysning i butiker och parker med flera.

Hectornado

Hectornado är en reklambyrå i Kungälv som bildades år 2010. Byrån är en fullservicebyrå och kan erbjuda allt inom animation, grafisk form, illustration, trycksaksproduktion samt webbproduktion och inte bara för kunder som befinner sig i Kungälvs närområde utan i hela Sverige. Programmen som de arbetar i är Adobe, InDesign, Photoshop samt Illustrator. All grafisk form görs av företaget själva. En animation eller en infographic kan vara en bra idé om du till exempel vill presentera en idé på ett roligare sätt och kunna sprida denna i sociala medier. Hectornado kan givetvis hjälpa dig med detta.

En av tjänsterna som företaget erbjuder är service- och underhållspaket för din WordPress-sajt. Genom att teckna detta paket får du en grundlig veckovis översyn för din sajt och det finns två olika sorters paket att välja mellan för att passa dig och dina behov. En annan av tjänsterna som finns att köpa är webbproduktion där du kan få hjälp med att göra en hemsida åt ditt företag. I det kompletta hemsidepaketet erbjuds du allt från animerat bildspel och sökmotoroptimering till bildgalleri och smarta kontaktformulär.

Företaget erbjuder även tjänster inom grafisk formgivning. Här kan du beställa till exempel annonser, trycksaker, logotyp, broschyrer, rollups eller illustrationer, allt för vad du eller ditt företag behöver. Genom ett brett kontaktnät av tryckerier och leverantörer inom tryckeribranschen, kan företaget erbjuda bra priser på dessa produkter. Några av kunderna som har beställt inom denna typ av tjänst är exempelvis Marstrand Event, Carlstens Fästning, IHM Business school och Göteborgs Stad.